Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 30/11/2023 | 02:13 h

Educació > SERVEIS - EDUCACIÓ - ABRERA EDUCA (PROGRAMES, PROJECTES, ACTIVITATS...) ESB

 • Projecte educatiu Abrera

Reforçar les capacitats individuals i contribuir a l'èxit educatiu

 

Treballem conjuntament amb els centres, les famílies i la comunitat per reforçar les capacitats individuals i contribuir a l'èxit educatiu.

 

ABRERA EDUCA:

 

Consell Escolar Municipal

 

El Consell Escolar Municipal d’Abrera és un òrgan de participació sectorial, que té la finalitat d’establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l’educació en el municipi.

 

L’Ajuntament d’Abrera, l’any 1989, va impulsar la constitució del Consell Escolar Municipal. El reglament d’organització i funcionament del CEM es va aprovar en data 12 d’abril de 2016.

 

Està constituït per 40 membres de ple dret, escollits pels diferents sectors:

- Ajuntament

- Directors i titulars de centres

- Mestres i professorat

- Pares i mares

- Alumnat

- Personal d’administració i serveis

 

Sessions del Plenari realitzats en els darrers cursos i actes corresponents:

- Curs 2017-2018:

4 octubre 2017: Acta CEM 04.10.2017 aprovada.pdf

7 març 2018: Acta CEM 07.03.2018 aprovada.pdf

- Curs 2018-2019:

20 març 2019: Acta CEM 20.03.2019 aprovada.pdf

- Curs 2019-2020:

20 novembre 2019: Acta prevista d'aprovar al proper Plenari

- Curs 2020-2021: 

Previst plenari a principis del 2021.

 

Reglament Consell Escolar Municipal.pdf

 

Projecte Educatiu d'Abrera (PeA)

 

És un projecte que busca el compromís ciutadà amb l’educació. Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant va més enllà de l’escola. És un instrument que ajuda a definir el model de vila que es vol, els valors que el sustenten i a concretar-ne accions.

 

És una iniciativa que pretén repensar l’educació al municipi des del punt de vista de la ciutadania, avançant cap a una Vila Educadora, a partir d’un treball en xarxa integrat i d’un projecte educatiu compartit.

 

L’Ajuntament el va impulsar fa dos anys, amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la voluntat de desenvolupar la dimensió participativa de l’educació.

 

Accions inicials (curs 2016-2017):

 • Aprovació pel Ple municipal de l’inici de l’elaboració del PeA (31.03.2016)
 • Jornada de presentació del PeA a la ciutadania (26.11.2016)

On es va explicar què és un projecte educatiu de ciutat i quins objectius i potencialitats té. I es van presentar les principals xifres recollides sobre la població, la formació i l’ocupació a Abrera.

On es va fer un taller participatiu, a través del treball en grups sobre cada àmbit del  PeA (àmbit escolar, àmbit fora escola, formació d’adults/transició escola-treball, vila   educadora). Els participants van aportar visions i propostes sobre les temàtiques.

Participants: 30

 • Creació del grup motor (tècnics municipals)

És un espai de treball format per tècnics de diferents serveis de l’Ajuntament.

Sessions de treball realitzades: 6

 • Creació del grup impulsor (ciutadans)

És el motor ciutadà del PeA. És un espai de treball format per 23 persones del municipi que volen millorar l’educació a la vila. Qualsevol ciutadà pot afegir-se al grup quan vulgui.

Sessions de treball realitzades: 5

 • Diagnosi de la realitat socioeducativa (dades sociodemogràfiques, dades escolars, recursos educatius i visions de la ciutadania)

Visions ciutadanes: recollides a través de tallers participatius amb diferents sectors de la població (infants, direccions de centres educatius, entitats, representants electes) i de la realització d’una enquesta ciutadana que van omplir 430 persones.

Tots els tallers participatius es van plantejar amb 3 preguntes (què ens agrada, què ens preocupa, què proposem) en referència a cada àmbit del PeA, per identificar punts forts, punts febles i propostes.

 • Vídeo de 3 minuts, amb 22 frases sobre educació i amb la implicació de 55 ciutadans i ciutadanes que són referents educatius a Abrera

Enllaç al vídeo:

http://www.ajuntamentabrera.cat/site1/video/ae3a0c9d63336860ae0b3728b34e818a

 • I Fòrum educatiu d’Abrera (20.05.2017)

On es van compartir les visions recollides durant el procés.

On es van prioritzar les línies de treball, a través del treball en grups sobre cada ámbit del PeA.

On els ciutadans van proposar projectes a treballar en el futur (els tres més votats són els que s’han posat en marxa).

Les 4 línies de treball prioritzades van ser:

- Avançar en la prevenció de l’assetjament escolar i la promoció de la convivència dins i fora dels centres educatius

- Conscienciar i treballar com a poble sobre els valors, les emocions, la convivència, el civisme, la diversitat sexual i el masclisme

- Millorar la comunicació, coordinació i treball conjunt entre entitats, centres educatius i Ajuntament

- Fomentar el sentiment de pertinença i l’orgull de ser veí i veïna d’Abrera

Participants: 30

 

Projectes que es van posar en marxa (curs 2017-2018 i 2018-2019):

 • #aquiproubullying per prevenir l’assetjament escolar
 • Jornades vila educadora per crear un espai on els agents educatius i la ciutadania comparteixin valors, emocions i bona convivència
 • Abrera és de tots, implica’t! per donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i natural

Documents:

Annex 1 Informe Jornada presentació PeA 26.11.2016.pdf

Annex 2 Informe mapa visions PeA febrer-maig 2017.pdf

Annex 3 Informe I Fòrum educatiu local PeA 20.05.2017.pdf

Acta reunió comissió política 28.07.2017.pdf

Acta reunió proposta de patrimoni històric 19.10.2017.pdf

Resum reunions grup impulsor 2017-2018.pdf

 

Aprenc a controlar-me i a comunicar-me millor!

 

És una activitat que té com a finalitat desenvolupar la Intel·ligència Emocional en els nens. En concret, es treballa un dels cinc blocs de competències emocionals, el de la regulació emocional, amb l’objectiu d’ajudar els alumnes a gestionar les pròpies  emocions i les dels altres apropiadament. La regulació emocional és essencial quan s’interactua amb altres persones, ja que és una bona estratègia per afrontar les situacions crítiques i de conflicte, quan per exemple algú se sent atacat, criticat, insultat, provocat, etc.

 

L'activitat està adreçada als alumnes de 4t d’Educació Primària de les escoles i es realitza en una única sessió a l’aula de l’escola. En primer lloc, la tècnica d’educació municipal fa una introducció teòrica sobre dos temes. D’una banda, les emocions i els sentiments i, d’altra banda, la personalitat. Seguidament, es fa una dinàmica de grup, anomenada Tots podem millorar. Finalment, es treballen dues estratègies (la del semàfor i la del gelat de 3 gustos) per regular les emocions negatives com enfadar-nos i aprendre a comunicar-nos i a relacionar-nos millor amb els altres. 

 

Participants:

Durant el curs 2018-2019 van participar en aquesta activitat un total de 138 alumnes.

 

Les dates de les sessions del curs actual 2019-2020 estan pendents de concretar.

 

#aquiproubullying

 

És un programa per a la prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament escolar.

 

La finalitat del programa és estimular els centres educatius a elaborar un projecte que els permeti assolir els següents objectius:

- Sensibilitzar la comunitat educativa de la importància de prevenir i erradicar l'assetjament entre iguals

- Formar la comunitat escolar en la prevenció, detecció i intervenció davant possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu

- Apoderar i implicar l'alumnat per detectar i aturar els processos d'assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat

- Prevenir possibles situacions d'assetjament en el centre educatiu

- Detectar, intervenir i aturar les situacions d'assetjament escolar

 

És un programa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament. Programa amb una durada de dos cursos 2017-2018 i 2018-2019.

 

Participants:

Escola Ernest Lluch - Escola Josefina Ibáñez - Escola Platón - Institut Voltrera

Inspecció d'Educació

Pares i mares

 

Equips:

Equips de referència a cada centre (formats per membres de la comunitat escolar)

Equip de referència municipal (format per membres de la comunitat educativa)

 

Campanya Coneguem els nostres parcs

 

És una campanya que pretén donar a conèixer el medi natural més proper i la sensiblització envers el patrimoni natural i cultural, als alumnes de 5è de les escoles. Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant un treball previ a l'aula i un itinerari pedagògic guiat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. És un programa d'educació ambiental promogut per la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament hi està adherit des de fa més de 10 anys.

 

Participants:

Escola Josefina Ibáñez -Escola Ernest Lluch - Escola Platón

 

Dates de les visites al parc el curs 2019-2020:

Escola Josefina Ibáñez: Dimarts 3 de març

Escola Ernest Lluch: Dimarts 21 d'abril

Escola Platón: Dimecres 22 d'abril 

 

Connecta't!


És un projecte de diversificació curricular adreçat a l’alumnat de segon cicle de l’ESO (15 o més anys), de l’Institut Voltrera, que presenta dificultats per adquirir les competències pròpies de l’etapa educativa. L’objectiu del projecte és millorar el rendiment acadèmic, la motivació i l’interès amb la finalitat d’obtenir el títol de graduat en ESO.

El projecte es pot dur a terme gràcies a la cooperació entre diferents agents locals (educatius, econòmics i socials). Per poder facilitar als alumnes, les pràctiques laborals a realitzar en serveis municipals i empreses del municipi, l’Ajuntament d’Abrera signa un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ja fa 9 anys que el projecte es va posar en marxa.

 

El curs 2019-2020 són 8 els joves participants:

3 a l’Escola Bressol Municipal Món Petit

1 a la Llar d'Infants privada Quitxalla

1 a l'Escola Francesc Platón i Sartí

3 a la Residència Canigó Serveis Geriàtrics

 

Algunes de les tasques que poden fer són: acompanyament d’infants o de persones grans, atenció al públic, manteniment, tasques administratives, suport a cuina i menjador… Els alumnes complementen el seu horari escolar amb la realització d’activitats formatives en aquests espais, on hi van tres hores diàries de dimarts a divendres durant el curs escolar.

 

Ciència divertida

 

Des de fa 10 cursos, s'ofereixen tallers a les escoles per aprendre la ciència d'una manera divertida. Aquests tallers estimulen la imaginació i l'esperit dels nens, despertant la seva curiositat i fomentant un entorn en el que se'ls anima a participar. Els alumnes passen a ser participants actius i viuen experiències educatives apassionants.

 

Aquest curs 2019-2020, s'han fet tallers a un total de 22 grups de les tres escoles, beneficiant-se 519 alumnes. Gairebé tots els tallers s'han fet durant el 2n trimestre del curs. 

 

Els tallers que es fan són:

- El laboratori del Mag Merlí 

- Astronomia divertida: viatjant pels planetes

- Reacciona... tenim química!

- El mètode científic... quin altre si no?

- Bojos estats de la matèria

- Biomedicina divertida

- Observant com a científics 

- Planeta aigua

 

Coordinació 0-6

 

La Coordinació 0-6 té com a principal objectiu que les escoles bressol/llars d'infants i les escoles (P3 a P5) treballin conjuntament per intercanviar-se informació, reflexionar sobre la pràctica educativa, unificar criteris de treball (apropar maneres de fer), donar coherència global a l'acció educativa (anar tots a la una) i fer xarxa educativa.

 

Els professionals que es cloordinen són:

- Dels centres educatius: directores, tutores, coordinadores d'educació infantil

- De l'Ajuntament: tècnica d'educació i educadora del taller de llengua

- Del Departament d'Ensenyament de la Generalitat: Equip d'Assessorament Psicopedagògic

 

Educaentorn

 

És una eina que permet recollir i gestionar l'oferta educativa local, mitjançant un aplicatiu a la pàgina web municipal. Els diferents col·lectius (infants, joves, adults, gent gran) tindran a un sol clic tots els serveis, activitars i recursos educatius.

 

El Projecte educaentorn s'entén com una estratègia de mobilització de recursos de l'entorn, de posar-los en valor i treballar la seva vessant i potencialitat educativa. Impulsat per l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Abrera el va sol·licitar l'any 2017.

 

Per fer realitat el projecte es va desenvolupar un procés participatiu amb la comunitat educativa, un espai de treball dinàmic i obert en el que es va convidar a participar de manera transversal els diferents serveis de l'Ajuntament i els agents educatius del territori, per acordar criteris i dinàmiques que garanteixin la qualitat i coherència de l'oferta educativa.

 

El meu Ajuntament


És una activitat que té com a finalitat donar a conèixer l’Ajuntament i la seva organització als alumnes de 3r d’Educació Primària de les escoles. A més, afavoreix la participació d'aquests "petits ciutadans", donant-els-hi l'oportunitat de dir la seva.

L'activitat es realitza en dues fases. La primera fase té lloc a l’aula de l’escola, on la tècnica d’educació municipal fa una introducció teòrica de l’Administració pública i de l’Ajuntament i la seva organització. I dues dinàmiques pràctiques en grup. Una d’elles té com a nom Vull ser alcalde o regidor per fer un servei al meu poble i és un simulacre d’eleccions municipals en què els alumnes en grups elaboren propostes per al municipi i les presenten a l’aula per ser escollits alcalde o regidors. La segona fase té lloc a l’Ajuntament i consisteix en una visita guiada per l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana), la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, i una entrevista amb l’alcalde. En aquesta els alumnes fan preguntes per conèixer més Abrera, l’Ajuntament i les funcions dels seus representants. A més, expliquen les propostes que en grups han elaborat i presentat a l’aula per ser escollits alcalde o regidors d’entre els seus companys. Aquesta sessió es grava i es retransmet per Ràdio Abrera.

 

Participants:

Durant el curs 2019-2020 han participarat en aquesta activitat un total de 145 alumnes.

 

Dates de les sessions a l'aula:

Dijous 7 de novembre a l'Escola Josefina Ibáñez

Dimarts 14, dimecres 15 i dilluns 20 de gener a l'Escola Platón

Dimarts 21 de gener a l'Escola Ernest Lluch

 

Dates de les visites a l'Ajuntament:

Dimarts 26 novembre l'Escola Josefina Ibáñez

Dilluns 27 de gener l'Escola Platón

Dimarts 28 de gener l'Escola Ernest Lluch

 

Espai NAP-BUF (espai dels nadons i dels pares)

 

És un servei educatiu per a famílies amb nadons durant el seu primer any de vida.

 

Un espai acollidor, on els participants es troben, en un ambient molt tranquil, amb altres famílies que passen per situacions similars a les seves.

Un espai per compartir, on els participants estableixen una relació d'ajuda mútua amb altres pares i mares.

Un espai de suport, on la professional que dinamitza l'espai ajuda als participants a detectar les necessitats del seu nadó i a donar-hi resposta.

 

Durant aquest curs 2019-2020 s'han fet dues edicions:

1a edició d'octubre a desembre 2019

2a edició de gener a març 2020

 

Lletra a lletra fem municipi

 

És un projecte per donar suport a l'aprenentatge de les competències lingüístiques. Es concreta en la realització d'un procés creatiu grupal al voltant d'una temàtica que va canviant cada any, i es fa amb el suport de diferents agents educatius del municipi, per construir un projecte de territori.

 

En el procés de creació i aprenentatge, també es treballen transversalment altres competències, principalment, la cívica i social; l'artística; la de medi social i la competència autonomia i iniciativa personal.

 

Impulsat per l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament hi està adherit des de fa 4 anys.

 

La competència lingüística, en els seus diferents vessants, és una de les competències clau per al desenvolupament integral de la persona, en tant que és la base per adquirir qualsevol aprenentatge i permet expressar-se i raonar de forma autònoma i comunicar-se amb l'entorn social.

 

Activitats:

- Treball a l'aula amb suport expert per a les competències lingüístiques i per al procés creatiu (suport de mestres, d'un pedagog i d'una actriu)
- Acte de cloenda de presentació del treball realitzat a les aules

 

Participants:

- Escola Ernest Lluch (alumnes de 5è)

- Aula d'Adults

 

Agents educatius:

- Biblioteca Josep Roca i Bros

- Centres educatius

- Servei d'Educació municipal

 

Col·laboradors:

- Escola Municipal de Música 

 

 

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Educació > Abrera Educa