Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 17/07/2024 | 13:30 h

Patrimoni cultural i Memòria històrica > SERVEIS - ACCIÓ CULTURAL - CASTELL DE VOLTRERA D'ABRERA

 • Consolidació de les estructures del Castell de Voltrera d'Abrera

 

Castell de Voltrera d'Abrera, epicentre del barri de Can Vilalba

 

El Castell de Voltrera d'Abrera va pertànyer a la baronia de Castellví de Rosanes. El terme de Voltrera és esmentat des del 996, però el castell no és documentat fins el 1027. Llavors n'era el senyor Ramon Guillem de Voltrera, que el posseïa com a feu del seu germà, el senyor de Castellví.

 

En temps de Ramon de Voltrera, feudatari dels Castellví a Voltrera des del 1196 fins al 1252, es trenca la tradició segons la qual el castell era tingut en senyoria directa pel germà del senyor de Castellví. Sembla ser que el llinatge posseïdor de la baronia s'esgotà per línia masculina i passà per matrimoni als Montcada.

 

El 1514 era dels Lobets, i per successió passà als Despalau i als Amatsenyors de Castellbell i el Vilar. Des del segle XVI s'anomena castell de Vilalba. Acabada la guerra de Successió hi residia Josep d'Amat, destacat partidari de Felip V. Per motius de seguretat, abandona el castell per viure a la Can Vilalba que era propietat de Manuel d'Amat, virrei del Perú i germà de Josep d'Amat, i que es trobava al peu del turó.

 

L’any 1110 és possible que ja existís la capella de Sant Pere. Però no serà fins molt més tard que se’n tindrà referències documentals.

 

El conjunt format pel Castell de Voltrera d'Abrera i la capella de Sant Pere estan situats al barri abrerenc de Can VilalbaS'hi pot accedit a través d’un petit tram de camí sense asfaltar que parteix del carrer de Madrid.  

 

D’altra banda, les restes arquitectòniques es troben en una plataforma al turó del Castell de 218 metres d'altitud situat a la Serra d’en Ribes, considerat un mirador privilegiat sobre les valls dels rius Llobregat i Anoia.

 

Des del Castell de Voltrera tenim comunicació visual directa amb el castell de Castellví de Rosanes i amb el castell d'Esparreguera, ambdós a l'altra banda del riu.

 

 

Obres de consolidació estructural del Castell de Voltrera d'Abrera

 

Descripció de l’evolució de les obres de reforma del Castell de Voltrera d’Abrera

Els treballs de consolidació estructural de les restes del castell de Voltrera d'Abrera s'han finançat amb el suport del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, van començar el mes de març de 2021 i s’han executat seguint el següent ordre d’actuacions: 

 • Col·locació de la tanca d’obra i desmuntatge de l’existent. 
 • Arranjament de l’esplanada d’accés al castell per a les obres i per poder instal·lar les casetes d’obra, fer acopi de materials, circulació de vehicles de l’obra, etc. 
 • Neteja i desbrossada l’àmbit d’intervenció amb seguiment arqueològic. 
 • Triatge i acopi de pedres provinents d’esfondraments del castell i capella per a la seva posterior reutilització. 
 • Arrencada de vegetació dels murs de la capella. 
 • Col·locació de tirants (longitudinals) d’acer en els murs nord i sud de la capella mitjançant dos cables d’acer a cada mur. S’han situats per sota de la cota de la línia d’arrencada de la volta de la nau, aprofitant els forats existents de les bastides que es van emprar en la construcció de la capella. Han permès millorar l’estabilitat en els extrems de ponent mentre es feien els treballs d’arestat dels murs sud i nord i del mur de contenció. 
 • Arestat dels murs sud i nord de la capella amb formigó de calç elaborat in situ. Aquests reforços s’han recolzat sobre el mur de contenció que recolza a l’estrat resistent. El mur és d’uns sis metres d’alçada aproximadament i té el coronament a la cota de trànsit de l’interior de la capella, que defineix el marxapeu de la porta del mur nord. S’ha construit de baix cap a dalt, per fases amb encofrat a una cara. 
 • Recalç del mur oest del castell amb formigó de calç elaborat a l’obra i encofrat a una cara. S’ha netejat la pedra amb un element que ha permès aconseguir una superfície rugosa per millorar l’adherència entre el suport i el formigó. S’ha abocat el formigó per la part superior. S’ha col·locat una banda elàstica a la trobada entre l’encofrat i la roca per evitar filtracions.  
 • Reintegració de llacunes amb pedra recuperada i morter de calç en el mur nord lateral, mur nord de la capella i murs sud i oest del castell. S’han fet refoses del pla principal del parament i arrebossades amb morter de calç per diferenciar-les de l’original. 
 • Cosit d’esquerdes amb morter de calç hidràulica. 
 • Hidrofugat amb nanopartícules dels trams de mur construïts amb tàpia. 
 • Consolidació de la cara superior dels mus de la capella amb morter de calç per protegir-los de l’entrada d’aigua de pluja. 
 • Injectat de morter de calç en els murs per lligar-los interiorment. 
 • Rejuntat de paraments de murs del castell.  
 • Actuacions al terra de l’interior de la capella per anivellar-lo i fer-lo transitable. S’ha col·locat graves sobre un geotèxtil. S’ha aprofitat per a fer el drenatge del mur de contenció amb una làmina de polietilè adherida, una làmina drenant i un tub de drenatge de 160mm sobre un llit de formigó de calç. 
 • Col·locació de barana de protecció de l’interior de la capella.  
 • S’ha compactat el camí de recorregut per la vista i s’ha col·locat una barana de protecció/senyalització que acompanya al visitant i delimita l’espai visitable.  
 • S’han col·locat dues baranes:  
  • Una de fusta que protegeix el talús d’accés des de l’esplana fins l’interior. 
  • Una altra de senyalització construïda amb un rodó un rodó de d15mm pintat amb oli incolor inhibidor de l’òxid i agafa al terreny amb un cau de formigó. Entre muntants, que estaran separats un metre, hi ha una corda que els uneix fixada als muntants mitjançant nusos. 
 • Senyalització de les zones de perill com pous i forats existents d’antigues campanyes arqueològiques amb una barana del mateix tipus que la del camí de visita. 

 

Dades dels tècnics que han intervingut en l’obra: 

 • Projecte executiu: Joan Antoni Pérez Farriols, arquitecte 
 • Direcció d’obra: Antoni Muñoz Franch, arquitecte 
 • Direcció d’execució: Judit Figueras Miret, arquitecta tècnica. José Luis Castro Hita, arquitecte tècnic.

 

Amb el suport de:

 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

 

 

Galeria d'imatges de les obres de consolidació del Castell Voltrera d'Abrera

 

 • Podeu consultar la galeria d'imatges de les obres de consolidació del Castell fent clic aquí.

 

Relació de notícies publicades al web municipal amb informació de les obres i l'espai patrimonial abrerenc:

 

 • 11.05.22. Obrim a la ciutadania el Castell Voltrera d'Abrera i el Balcó de Montserrat. Feu clic aquí.
 • 07.03.22. Primera Jornada de Portes Obertes del Castell Voltrera d'Abrera i el Balcó de Montserrat. Feu clic aquí.
 • 06.03.22. Inauguració de les obres de consolidació estructural de les restes del Castell Voltrera d'Abrera i la Capella de Sant Pere. Feu clic aquí.
 • 13.10.21. Visitem les obres de consolidació estructural de les restes del Castell Voltrera d'Abrera i la Capella de Sant Pere, que finalitzarem properament. Feu clic aquí.
 • 14.04.21. Visitem el Castell de Voltrera amb representants de la Universitat de Barcelona, amb qui encetem una nova etapa d'estudi del jaciment històric. Feu clic aquí.
 • 01.04.21 Encetem les obres de consolidació estructural de les restes del Castell de Voltrera i la capella de Sant Pere al barri de Can Vilalba. Feu clic aquí.

 

Obrim a la ciutadania el Castell de Voltrera d'Abrera i el Balcó de Montserrat

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Patrimoni cultural i Memòria històrica > Patrimoni: Castell de Voltrera d'Abrera