Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 18/07/2024 | 07:22 h

AVANÇ DE POUM

Avanç del POUM d’Abrera 
Dibuixem l'Abrera del futur

 

Què és el POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és la principal eina d’ordenació i gestió dels usos del sòl en un municipi, aspecte clau sobre el qual recauen les polítiques d’habitatge, espai públic, protecció del medi ambient i del patrimoni.

Un POUM és una llei i alhora un full de ruta que permet estudiar i detallar (desplegar) les potencialitats del territori, vetllant per l’interès general i estructurant drets i deures sobre la base d’un ús responsable del terreny.

 

Com ho farem?

  • Classificar el sòl, amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent.
  • Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
  • Definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el  desenvolupament.
  • Determinar les circumstàncies que poden produir la seva modificació o revisió.

 

Els reptes que afronta el municipi d’Abrera amb la redacció del nou POUM són varis i no exempts de complexitat. El repte més important és posar en el centre l’estratègia d’ordenament territorial i urbanístic i les necessitats i expectatives del conjunt de la ciutadania, prioritzant l’interès general.

 

Estratègies del POUM

DE CREIXEMENT

Completar la trama urbana existent millorant la  connexió entre el nucli i els barris


DE SOSTENIBILITAT URBANA

Fomentar estratègies pel desenvolupament sostenible en harmonia amb l’entorn i sense comprometre el futur

 

D’ACTIVITATS

Consolidar els sectors existents i implantar noves activitats per dinamitzar el municipi

 

DE VIALITAT I MOBILITAT

Promoure una mobilitat sostenible afavorir la connectivitat dels carrils bici tant en la trama urbana com  en els camins i millorar la connexió entre barris.

 

EN PERSPECTIVA DE GÈNERE I SALUT

Implantar la visió de gènere per una vila més inclusiva, justa i equitativa, i donar la perspectiva de salut en els aspectes del planejament urbanístic.

 

D’HABITATGE

Facilitar la implantació d’Habitatge de Protecció

 

DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI MUNIPAL

Protegir el patrimoni municipal mitjançant un Pla Especial de protecció del Patrimoni.

 

D’ESPAIS LLIURES I DELS EQUIPAMENTS

Potenciar els recorreguts no motoritzats, els camins.

 

EN ESPAI OBERT. SÒL NO URBANITZABLE

Protegir els terrenys lliures de valor agrícola i ecològic, d’interès paisatgístic, i continuar promovent la recuperació dels camins rurals, dels torrents i rieres.

Regular les activitats i usos  permesos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

POUM > Avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)