Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 21/05/2024 | 22:53 h

Acció Social i Drets a la Ciutadania > SERVEIS - ACCIÓ SOCIAL - PROMOCIÓ A L'AUTONOMIA DE LES PERSONES

 • serveis socials dependencia

Suport a les persones en situació de dependència

Des del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Abrera es treballa a favor de les persones en situació de vulnerabilitat i que necessiten ajuda per portar a terme les activitats de la vida diaria, assolir més autonomia personal i poder execir els seus drets de ciutadania.

 

Qué fem?

 

 • Suport a la dependència
  La dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.

  Des del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Abrera assessorem sobre els drets, serveis i prestacions reconeguts per la Llei de dependència.

  Per donar suport a les persones amb dependència disposem del servei d’ atenció domiciliaria i teleassistència.

 

      Enllaços relacionats

      Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions

 

 • Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
  El Servei d'Atenció Domiciliària és el conjunt d'actuacions que es desenvolupen principalment al domicili de l'usuari i que tenen com a finalitat resoldre dificultats o limitacions d'autonomia personal.

  El seu objectiu principal és ajudar a promoure una millora de la qualitat de vida dels ciutadans, potenciant la seva autonomia dins del seu propi entorn familiar i donant suport a les persones cuidadores no professionals que tenen al seu càrrec una persona dependent.

  Es porten a terme actuacions d'atenció a la persona com la higiene personal, etc i actuacions de manteniment de la llar per garantir unes condicions adequades d'habitabilitat, higiene i ordre.

  - SAD dependència
  Dirigit a les persones que tenen un grau reconegut de dependència.

  - SAD social
  Dirigit a les persones que tenen dificultats de mobilitat i d'autonomia personal que no tenen un grau reconegut de depencència o l'estan tramitant i a famílies amb infants en situació de risc social que precisen suport.

 

 • Servei de Teleassistència
  És un servei que permet a la persona usuària comunicar-se les 24 hores del dia amb un centre d’atenció perquè en cas de necessitat pugui ser atesa immediatament.
  Està dirigit a persones grans que viuen soles.
  L'accés al servei és a través de visita concertada amb la treballadora social municipal.

 • Suport a les persones amb discapacitat
  La resolució de reconeixement de grau de discapacitat és el document administratiu que acredita la discapacitat. Aquest document facilita l'accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat.

  Per poder accedir als ajuts establerts per a les persones amb discapacitat, és requisit imprescindible tenir una discapacitat igual o superior al 33%.


  Al Departament de Serveis Socials assessorem i donem suport a les persones amb discapacitat en la recerca dels recursos més adients en cada cas.

   

  Enllaços relacionats
  Informació sobre la discapacitat de la Generalitat de Catalunya
  Sol.licitud de grau de discapacitat
  Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

 

 • Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament
  Treballem en col·laboració amb serveis especialitzats del Baix Llobregat Nord on les  persones amb discapaciatat intelectual poden accedir als recursos  destinats a promoure el desenvolupament, l'educació, el benestar personal i millorar el funcionament individual.

  Els Centres d’Atenció Especialitzada tenen cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que assisteixen i vetllen perquè assoleixin el màxim grau d’autonomia personal i d'integració social possible les seves limitacions.  

  Relació de serveis que hi han a la zona

  Taller Ocupacional de Can Comelles (TOCC) d'Esparreguera 
  És un servei adreçat a facilitar als seus destinataris una atenció diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari, la seva   màxima integració. Es pretén que els usuaris puguin desenvolupar la seva capacitat de comunicació, de treball, i que així es vegi refermat el seu vincle amb l´ entorn cívic, en definitiva:Augmentar la qualitat de vida de la persona amb discapacitat intel·lectual

  Fundació Integració Laboral (FIL) d'Esparreguera
  El FIL és un Centre Especial de Treball que té com objectiu primordial aconseguir la màxima adaptació i integració laboral i social dels treballadors amb discapacitat intel•lectual. L’ objectiu com a servei , és assegurar una ocupació remunerada i  una professionalització dels treballadors com a via per a la integració social i/o laboral.

  Fundació Arc de Sant Martí de Martorell
  Servei d’acolliment diürn i d’assistència integral a les activitats bàsiques de la vida diària que presten atenció especialitzada a persones amb discapacitat que requereixin suport generalitzat.

  Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord de Martorell
  L'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord és una associació sense ànim de lucre integrada per persones que pateixen un trastorn mental i els seus familiars, de la zona del Baix Llobregat Nord; es va crear amb l’objectiu d’unir esforços per acollir i recolzar altres familiars en el Baix Llobregat Nord. Dóna suport a tothom qui ho necessiti en l'àmbit de la salut mental, per tal de fomentar un model de convivència social, compromès i solidari, per facilitar la inclusió social de les persones afectades per un trastorn mental i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

 

 

Contacte


Carrer Major, 3

T.93 770 29 11

s.socials.abrera@abrera.cat

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Acció Social i Drets a la Ciutadania > Promoció a l'autonomia de les persones