Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 17/04/2021 | 08:59 h

INFÀNCIA

 • Regidoria d'Infància
 • Regidoria d'Infància

Regidoria d'Infància

 

Enguany, des de l’Ajuntament d´Abrera, s’ha impulsat la creació d’una nova regidoria: la Regidoria d’Infància, adreçada a infants de 0 a 12 anys i dones en període de gestació i a les famílies. Abrera ja compta amb una xarxa educativa i cultural potent i consolidada, element que respon a la participació activa dels infants i les seves famílies en el nostre municipi.

La Regidoria d’Infància respon a una prioritat municipal que promou el desplegament d’una política local adreçada a millorar i complementar l’atenció a la infància i a les seves famílies, ja que aquest és un col·lectiu essencial per al futur del nostre municipi.

 

Què fem

Els objectius generals de la Regidoria d’Infància responen a la voluntat de:

 • Fomentar la implicació de la infància i l’àmbit familiar en la vida municipal.
 • Dinamitzar els infants entre la cultura i el joc, i que aquest esdevingui un referent per facilitar la conciliació familiar tot fomentant espais de trobada intergeneracionals entre famílies i infants.
 • Oferir noves propostes de caràcter lúdic i formatiu per a nadons, infants i famílies, més enllà de les ja programades per altres regidories.
 • Transmetre valors individuals i col·lectius per contribuir a l’educació integral dels infants i de relació amb els seus mares i pares.
 • Potenciar l’autonomia i la participació activa dels infants, usant el joc i d’altres elements lúdics com a eina educativa, així com la implicació de les famílies en el seu procés de creixement i maduratiu.
 • Incidir en la millora de la qualitat de vida dels infants de 0-12 anys, mitjançant una oferta de serveis diversificada, flexible i de qualitat.
 • Divulgar els drets, les necessitats i les potencialitats dels infants i promoure, així, la cultura de la infància.

 

Objectius específics i línies estratègiques:

 • Crear una agenda específica d’activitats adreçada al públic infantil i familiar, transversal amb totes les regidories, i mantenir el cicle d’activitats anuals.
 • Unificar i difondre tota l’oferta municipal adreçada al públic infantil i familiar, i fer-la coneixedora i accessible.
 • Aportar una oferta cultural i de lleure de qualitat als infants i al seu entorn familiar, tot contribuint a procurar un valor afegit a cada acció.
 • Crear un espai web específic per a la infància.
 • Realitzar activitats per a la formació i informació en educació infantil.

 

Activitats transversals

Les noves activitats de la Regidoria d’Infància complementen el cicle d’activitats anuals consolidades que s’organitzen conjuntament amb altres regidories, com ara:

 • Aigua Nadons i Aigua Embaràs, impulsat per la Regidoria d’Esports.
 • El Parc de Nadal, impulsat per la Regidoria de Joventut.
 • L’Espai Nap-Buf, impulsat per la Regidoria d’Ensenyament.
 • Setmana de la lactància materna, impulsada per la Regidoria de Salut.

 

Contacte

 

Regidora d'Infància

Giulia Mirto

mirtoag@abrera.cat

 

Tècnica d'Infància
Plaça Rebato 1 – 08630 Abrera
Horari de dilluns a divendres de 16 a 20 h
Telèfon 93 770 43 34

infancia@abrera.cat

 

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Infància