Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 24/07/2024 | 02:05 h

AJUNTAMENT - TRANSPARÈNCIA

 

Què és la transparència?

 

La transparència és un principi d’actuació de l’Administració pública en virtut del qual l’Administració ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la gestió. Inclou tant la obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa), com l’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació).

La necessitat de transparència en l’actuació de l’Administració està relacionada amb la pròpia necessitat de legitimació democràtica d’aquesta, i és un instrument necessari per permetre controlar i avaluar l’actuació de l’administració, en especial la utilització dels recursos públics, la participació efectiva dels ciutadans en els assumptes públics i també l’exercici dels drets de les persones.

 

Quines lleis la regulen?

El principi de transparència és reconegut en l’article 71.4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i és regulat per les lleis següents:

 

Quin tipus d’informació s’ha de fer pública?

La informació que s’ha de fer pública proactivament al portal de transparència és la següent:

 • L’organització institucional i l’estructura administrativa
 • La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
 • Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica (aquelles normatives que es troben en fase d’informació pública).
 • La plantilla, la relació de llocs de treball i e règim retributiu.
 • Els procediments administratius del seu àmbit de competències, amb les resolucions de rellevància.
 • Els contractes i els convenis.
 • Les subvencions i els ajuts públics.
 • Els informes i els estudis. Els plans, els programes i les memòries generals, com el Pla de Govern.
 • La informació estadística i la informació geogràfica.
 • Les matèries, les actuacions, la publicitat de les quals s’estableixi per norma, com les memòries de la publicitat institucional.
 • Qualsevol matèria d’interès públic i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

 

 

Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Abrera

Per tal de millorar l’accés a la informació pública, l’Ajuntament d’Abrera s’ha adherit al portal de transparència de l’Administració Oberta de Catalunya. És per aquest motiu que fins que no finalitzi la total implementació de dit Portal convergiran dos enllaços :

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Transparència