Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 18/04/2024 | 17:11 h

ABRERA PARTICIPA - CONSELL MUNICIPAL DE DONES

 • Consell Municipal de les Dones d'Abrera

 

 

Consell Municipal de les Dones d'Abrera

Què és el Consell Municipal de les Dones d’Abrera?

El Consell Municipal de les Dones d’Abrera és:

 • l’òrgan de participació ciutadana, per tal de facilitar, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida local.
 • l’instrument per articular i canalitzar la participació de les dones, amb l’objectiu d’avançar cap l’equitat de gènere.

 

Quins objectius té?

 • la participació de les dones del municipi sobre les qüestions que afectin o facin referència a les dones.
 • facilitar espais de relació i coordinació entre les diferents entitats i dones que treballen per a la igualtat,
 • incorporar la perspectiva de gènere en els assumptes i polítiques públiques municipals, tot recollint la pluralitat de les dones i dels seus interessos.

Qui ho pot sol·licitar?

 • Com a entitat, cal emplenar la butlleta d’inscripció “model entitats”.
 • Com a dona a títol individual, s’ha omplir la sol·licitud d’inscripció “model individual”.

  Les inscripcions seran valorades en compliment dels criteris que disposa el Reglament del Consell Municipal de les Dones d’Abrera.

Quan es pot sol·licitar?

 • En qualsevol moment de l'any
 • Cost de la tramitació
 • Aquest tràmit és gratuït
 • On es pot fer el tràmit?

Presencialment al Departament d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, adjunt la instància corresponent complimentada

 

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí adjuntant el formulari d'inscripció corresponent segons els models que teniu adjunts en el lateral de la pàgina


Requisits i Documentació requerida

Les entitats o organitzacions que vulguin formar part del Consell de les Dones hauran de sol·licitar-ho adjuntant la següent documentació:

 • Sol·licitud de participació en el Consell Municipal de les Dones d’Abrera, segons model, entrat per registre a l’OAC, on hi constarà:
  • Número d’inscripció en el registre municipal d’entitats
  • Nombre de persones associades
  • Còpia del estatuts de l’entitat
  • Breu descripció de les activitats realitzades o els objectius de l’entitat relacionades amb la igualtat entre dones i homes i/o els drets de les dones, així com els motius per sol·licitar la participació en el Consell.

Les dones que a títol individual vulguin formar part del Consell hauran de sol·licitar-ho adjuntant:

 • Sol·licitud de participació en el Consell Municipal de les Dones d’Abrera, segons model, entrat per registre a l’OAC
 • Breu descripció de les motivacions o interessos per participar al Consell.

Unitat tramitadora

Servei de Dones i Igualtat

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

 
 Logo Diputació de Barcelona

 

 

Per més informació podeu contactar amb el servei d’Igualtat al telèfon 93 770.29.11 o a través del correu electrònic dones.igualtat@abrera.cat

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T