Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 20/09/2021 | 08:16 h

IGUALTAT, FEMINISMES I LGTBIQ+

 • Regidoria de Dones i Igualtat
 • Línia d'atenció telefònica a les dones en situació de violència
 • Davant la violència masclista rebobina

Diferents però iguals

Des del Servei de Dones i Igualtat es realitzen campanyes i activitats de prevenció i sensibilització envers les violències masclistes i per la promoció de la igualtat d’oportunitats per a dones i homes, vetllant per la no discriminació per raó de sexe, orientació afectiva-sexual, o d’identitat i expressió de gènere.

 

Què fem?

 

 • Servei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD)

  Servei que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones i llurs fills i filles en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar, amb especial atenció a les dones que pateixen situació de violència masclista.
  S’ofereix atenció psicològica a les dones que presenten situacions de necessitat o crisi derivades de la seva condició de dona, especialment les que pateixen o han patit violència masclista i també per a les filles i fills d’aquestes.

  S’ofereix també, un servei d’assessorament jurídic que proporciona informació i assessorament en relació a processos civils i penals.


  Per demanar cita

  Carrer Major, 3 telf: 93 770 29 11 o telf. directe: 935 572 420

  Díptic del SIAD (veure PDF fent clic aquí).

 • Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (SIE)

Servei que ofereix informació i atenció a les dones que han patit o pateixen processos de violència masclista i acompanyament en el seu procés de recuperació, així com pels seus fills i filles a càrrec, potenciant els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.


SIE Baix Llobregat

C/ Joana Raspall, 38-40

Sant Feliu de Llobregat

93 000 05 21

siebll.tsf@gencat.cat

 

 • Consell Municipal de les Dones d’Abrera

Òrgan consultiu i d’assessorament de l’Ajuntament d’Abrera en els diferents temes relatius a l’equitat de gènere i les polítiques municipals en aquells assumptes que afecten o fan referència a les dones.

És un Consell de participació ciutadana per les dones d’Abrera per tal de promoure el diàleg i l’intercanvi entre el teixit associatiu i l’Ajuntament en el que facilitar, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida local.

Inscripcions fent clic aquí.

 

 • Tallers i activitats
  Durant tot l’any es duen a terme diverses activitats dirigides a tots els sectors de la població, coordinadament  amb les altres regidories i en col·laboració amb les entitats del municipi, per tal de promoure l’equitat de gènere i la igualtat en la diversitat afectiva-sexual i de gènere.

 

 • Curs anual de Defensa Personal Femenina

  Inscripcions i assignació de places a principis d’any.


  Grup de dones majors de 18 anys (1)

  Els divendres en horari de 18.30-21.30 h: 22 de febrer/ 22 de març/ 26 d'abril/ 17 de maig/ 14 de juny/ 19 de juliol/ 13 de setembre/ 18 d'octubre/ 15 de novembre/ 13 de desembre.


  Grup de dones de 12 a 17 anys

  Els dissabtes en horari de 10.00-13.00 h: 23 de febrer/ 23 de març/ 27 d'abril/ 18 de maig/ 15 de juny/ 20 de juliol/ 14 de setembre/19 d'octubre/ 16 de novembre/ 14 de desembre.


  Grup de dones majors de 18 anys (2)

  Els dissabtes en horari de 16.00 -19.00 h: 23 de febrer/ 23 de març/ 27 d'abril/ 18 de maig/ 15 de juny/ 20 de juliol/ 14 de setembre/19 d'octubre/ 16 de novembre/ 14 de desembre.

  Més informació: dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat

 

 

 • Premi Literari Delta

  El Premi Literari Delta de narrativa escrita per dones és un certamen literari que té com a principal objectiu visibilitzar, donar a conèixer i fer un reconeixement públic de les obres literàries realitzades per les dones.

  Té com a finalitat encoratjar a les dones a desenvolupar els seus potencials creatius a través de l'escriptura i  promoure així la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en la literatura.

  Organització d'actes pels dies internacionals

 • 8 de març: Dia Internacional de les Dones
  17 de maig: Dia Internacional contra la l'Homofòbia i la Transfòbia
  28 de maig: Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones
  28 de juny: Dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals
  19 d'octubre: Dia contra el càncer de mama
  25 de novembre: Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones (notícies destacades fent clic aquí i aquí).

 

 • Protocol Municipal contra la Violència Masclista
  Marc d’abordatge integral de les violències masclistes amb el que s’articula el sistema de detecció, atenció i derivació entre els diferents agents i serveis implicats en el territori. Contribueix a la prevenció i al tractament de violències masclistes, oferint orientació als i a les professionals sobre el circuit a seguir en funció de les característiques de la situació sobre la qual s’està atenent i facilitant la intervenció coordinada així com les possibles derivacions que s’escaiguin.

  Circuit Municipal per l'Abordatge de la Violència Masclista (veure pdf fent clic aquí).
 • Protocol de prevenció i actuació davant agressions sexistes als espais públics d’oci.

  Aquest document s’incriu en el conjunt d’instruments que conformen l’estratègia de polítiques d’igualtat, impulsades per l’Ajuntament d’Abrera, per tal de desplegar estratègies per aconseguir unes festes i esdeveniments públics lliures de sexisme.

  Ofereix eines pràctiques per als i les professionals implicats i establir canals clars d’actuació a través del circuit d’abordatge. També sensibilitza a la població en general i a col·lectius específics per la detecció i rebuig de qualsevol acte sexista als espais públics i festes de la localitat.

  Consulta el flyer per unes festes lliures de sexisme a Abrera (veure pdf).

 • Elaboració del Pla local per a la Igualtat LGTBI

  Ens trobem en procés d’elaboració d’una diagnosi del territori que ens permeti marcar objectius i mesures que constitueixin la base pel desenvolupament d’una estratègia integral orientada a millorar i a garantir els drets de les persones Lesbianes, Gais, Transgèneres, Bisexuals, i Intersexuals i erradicar la LGTBIfòbia.

 • Congrés de les Dones del Baix Llobregat

El principal objectiu del Congrés de les Dones del Baix Llobregat és oferir informació real i rigorosa de la situació actual de les dones de la comarca, afavorir la participació en els debats, actes, xerrades i totes les activitats programades per les subseus i recollir les opinions sobre les diferents temàtiques que es treballen per comissions.

 

Consulta el web de la subseu d'Abrera del Congrés de Dones del Baix Llobregat fent clic aquí.  

 

Les conclusions que s’en generen, definiran les línies estratègiques de les polítiques públiques d’igualtat a la comarca durant els propers anys.

Podeu trobar més informació sobre les Conclusions del 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat fent clic aquí.

 

Objectius específics:

 • Impulsar i donar visibilitat a les reivindicacions feministes.
 • Situar el debat feminista a l’actualitat, recordant els principis fonamentals i projectant-los en la situació actual.
 • Fomentar el debat crític i la participació de les dones en l’eradicació de les desigualtats de gènere.
 • Fomentar la presència i participació de les dones en els espais de pressa de decisió en l’àmbit polític, econòmic, social i cultural.
 • Donar visibilitat a les veus femenines i fomentar el treball en xarxa, tot construint noves complicitats entre els agents socials, econòmics i politics.
 • Difondre i fomentar l’intercanvi d’iniciatives municipals pel foment de la igualtat de gènere.

 

Contacte

 

Regidora

Montse Navarro

navarrocm@abrera.cat

 

Departament d'Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+

C/ Major, 3
T. 937702911

dones.igualtat@abrera.cat

 

 

Tècnica de Dones i Igualtat

Esther Reales Irastorza
T. 937702911 Ext.1208

realesie@abrera.cat

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+