Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 23/05/2024 | 15:48 h

Medi Ambient > L' Entorn > SERVEIS - MEDI AMBIENT - EL RIU LLOBREGAT

  • Riu Llobregat

Un lligam històric i natural

La història, la cultura i l'entorn del nostre municipi va lligat de forma molt estreta al riu Llobregat. 

 

Per què es tan important l'entorn fluvial del Llobregat a Abrera

  • Es tracta del darrer punt del Llobregat abans d’entrar a l’espai més metropolità, just al congost de Martorell. Per tant, constitueix un reservori de biodiversitat a la porta de la regió metropolitana de Barcelona.

  • És la principal aportació d’aigua a l’aqüífer d’Abrera, conegut com a cubeta d’Abrera. Sense el riu, aquest aqüífer no existiria. Els sediments que secularment ha arrossegat el riu, també son els que han creat la capa geològica que conforma l’aqüífer. 

  • Ha constituït, històricament, un espai de comunicació. El Llobregat trenca la serralada litoral, en el congost de Martorell, creant un pas que relaciona la fossa Vallès-Penedès, lo que avui anomenem corredor mediterrani (antiga via augusta) amb el pla de Barcelona. De fet, gracies al riu, a Abrera conflueix el camí Madrid, el corredor mediterrani i l’accés a Barcelona, i també via Llobregat, un accés cap als Pirineus. Estratègicament es tracta d’una geografia immillorable.

  • El riu, a nivell ecològic, és vital per Abrera un municipi tant retallat per les infraestructures de comunicació (el Llobregat és també una certa paradoxa, dona una accessibilitat important, i a l’hora atreu pressió infraestructural). El riu a nivell regional és un connector ecològic per exemple entre Montserrat  i el delta del Llobregat, però també a nivell local, dins d’Abrera, ens garanteix una connectivitat ecològica nord sud. I les torrenteres del Llobregat, connecten les planes agrícoles d’Abrera de Can Garrigosa i sant Ermengol, o les serres de tanquen la vall de la riera del Morral. 

  • La ribera del Llobregat a Abrera té doble lectura. En si mateix, actualment és ja un espai de gran valor. Tota la canya dona refugi a les especies nidificants. Però a l’hora, sabent que la canya és una espècie invasora, l’espai de ribera ens dona la oportunitat de realitzar projectes de gestió de recuperació del bosc de ribera en determinats punts. Aquest potencial de millora, els projectes que s’hi poden desenvolupar, també son un valor. 
  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Medi Ambient > L' Entorn > El riu Llobregat a Abrera