Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 23/06/2024 | 13:26 h

Bústia Ètica > QUI TRAMITA EN LA BÚSTIA ÈTICA

  • bustia ètica banner

Qui tramitarà la denúncia? 

 

 

La denúncia serà rebuda, en una primera fase, per l’òrgan gestor, el qual s’encarrega de recollir i gestionar aquesta, confirmant la seva recepció al denunciant i fent la investigació inicial.

Posteriorment, un cop emès l’informe per l’òrgan gestor, aquest serà remès al Comitè d’Ètica, el qual està format un total de 3 membres.

Aquest Comitè s’encarregarà de revisar la investigació inicial realitzada i proposar a l’òrgan decisori l’adopció de mesures contra la infracció denunciada o bé el seu sobreseïment o inadmissió.

L’òrgan decisori serà l’Alcaldia o, en cas de conflicte d’interès, el Ple municipal.

 

Tant l’òrgan gestor com el Comitè d’Ètica tindran accés al ple contingut de la denúncia, així com a les dades identificatives, que la persona denunciant hagi facilitat.

L’Ajuntament d’Abrera ha nomenat com a òrgan gestor al Sr. Ángel Balmori Borrego.

Així mateix l’Ajuntament d’Abrera ha nomenat com a membres del Comitè d’Ètica a les següents persones:

 

  • Pau Fayos Montagud, en condició de vocal i president/a (titular).
  • Pere Anton Planas Aranda, en condició de vocal i president/a (suplent).

 

  • Juan Antonio González Moratalla, en condició de vocal i secretari/a (titular).
  • Martín Gutiérrez Indalecio, en condició de vocal i secretari/a (suplent).

 

  • Ángel Balmori Borrego, en condició de vocal (titular).
  • Néstor Montón Ibáñez, en condició de vocal (suplent).

 

Per tot l’anterior, us recomanem que si la denúncia afecta personalment a l’òrgan gestor feu servir la bústia de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a fi de preservar la vostra confidencialitat i anonimat.

Altrament, si la denúncia afecta personalment a qualsevol dels membres del Comitè d’Ètica us recomanem advertir-ho a la pròpia denúncia per tal que puguin abstenir-se o ser recusats.

 

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Bústia Ètica > Qui tramita la denúncia?