Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 18/05/2024 | 08:55 h

Medi Ambient > L' Entorn > SERVEIS - MEDI AMBIENT - ZONA ESPECIAL DE PROTECCIÓ D'AUS (ZEPA)

  • Blauet
  • corriol petit
  • Picot Garser gros

Per a la conservació dels ocells silvestres

L' entorn natural d'Abrera està catalogat com una zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA). Aquesta distinció es regula per la directiva 79/409/CE del Consell de les Comunitats Europees, adoptada el 1979, i relativa a la conservació dels ocells silvestres. 

Partint del principi que les aus constitueixen un patrimoni comú per a tota Europa, aquesta directiva pretén la conservació i l'adient gestió de totes les aus silvestres que viuen en el territori de la Comunitat Europea. Per a tal finalitat, defineix unes normes generals de protecció, en limita la relació d'espècies que poden ser objecte d'explotació cinegètica i els mètodes de captura, i regula també llur comercialització.
D'aquesta forma, l'Ajuntament d'Abrera es compromet a treballar per conservar els territoris més adients, en nombre i superfície suficient per a garantir la supervivència de les aus, evitant la contaminació o el deteriorament dels hàbitats, i les pertorbacions que afectin les aus.

Els nostres ocells

En col·laboració amb l'entitat SEO Birdlife, i amb l'objecitu de tenr censos concrets a Abrera, es van disenyar uns trasnsectes que recorrien les finques de Can Morrral del Riu i Sant Hilar per detectar les espècies presents a la zona i la seva densitat.

En total s'han detecat un total de 161 espècies d'ocells, agrupats entre els que es consideren residents, estivals, hivernants i migradors.

Entre els ocells registrats, destaquen algunes espècies per la seva importància per a la conservació de la biodiversitat a nivell global, com és el cas del Blauet (Alcedo atthis, en la foto d'aquesta pàgina), el Corriol Petit (Charadrius dubios) o diverses espècies de la familia dels Picots.

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Medi Ambient > L' Entorn > Zona d'Especial Protecció d'Aus