Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 18/04/2024 | 15:13 h

FACTURES ONLINE

Des del 15 de gener de 2015, els proveïdors de l’Ajuntament d’Abrera han de presentar les seves factures en format electrònic d’acord amb Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic. Accediu a "Presentació de factures electròniques".

Segons l’Acord de Ple de data 30 de desembre de 2014, a la base 17 punt 6 s’estableix que en virtut de la potestat reglamentària d’acord amb l’apartat segon de l’article 4, estaran excloses de l’obligació de facturar electrònicament a aquest Ajuntament les factures de fins a un import de 5.000 euros, impostos inclosos. Igualment queden excloses les factures emeses pels proveïdors als serveis en l’exterior.

 

Presentació factures Presentació de factures electròniques
Consulta factures Consulta de factures

 

 

Informació del període mig de pagament de les factures

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Factures on-line