Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 17/04/2021 | 17:37 h

NORMATIVA MUNICIPAL

 


Consulta pública prèvia a l’elaboració d’una ordenança o reglament

 

Descripció del tràmit

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) regula en el seu article 133 la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la que se sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  •  Els objectius de la norma.
  •  Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran de presentar en el termini màxim d’un mes des de la publicació de la consulta pública al portal web. Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament d'Abrera a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins del termini establert.
 

Formes de presentació:


Presencialment:

Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a la nostra Oficina d’Atenció al Ciutadà. Podeu veure les adreces i horaris a www.ajuntamentabrera.cat


Per Internet:

Si es vol presentar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament d'Abrera, però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d'un certificat electrònic de l'entitat.

 

 

 

  • Memòria relativa a la normativa del transport col.lectiu urbà (feu clic aquí).

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Normativa municipal