Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 24/07/2024 | 00:56 h

Organització municipal > ORGANITZACIÓ - JGL

LA JUNTA DE GOVERN

 

CONFIGURACIÓ

La  configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

Sr. Jesús Naharro Rodríguez

 

Vocals:

Sra. Giulia Mirto Ariño

Sr. Francisco Sánchez Escribano

Sra. Maria Teresa Novell Joya

Sra. Arantxa Galofré Freire

Sra. Mercedes Álvarez Montes

 

A més dels seus membres, podran assistir a les sessions, sense vot, el Regidors i Regidores que siguin convidats per l’Alcaldia, així com el personal al servei de l’Ajuntament que sigui precís a efectes d’assessorament, previ requeriment de l’Alcalde.

 

SESSIONS

La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions ordinàries que es convoquin amb caràcter periòdic a les 18:00 hores, a la Sala de Juntes o en el lloc habilitat a l'efecte, de la següent manera:
- El segon i quart dimarts de cada mes, excepte el mes d’agost.
- El primer i tercer dimarts del mes de juliol.

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Junta de govern local