Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 23/05/2024 | 15:16 h

Igualtat, Feminisme i LGTBI > SERVEIS IGUALTAT - PLANS, PROTOCOLS I CIRCUITS

 • Abrera municipi feminista

Serveis - Plans, protocols i circuits 

Plans, protocols i circuits

Protocol Municipal contra la Violència Masclista
Marc d’abordatge integral de les violències masclistes amb el que s’articula el sistema de detecció, atenció i derivació entre els diferents agents i serveis implicats en el territori. Contribueix a la prevenció i al tractament de violències masclistes, oferint orientació als i a les professionals sobre el circuit a seguir en funció de les característiques de la situació sobre la qual s’està atenent i facilitant la intervenció coordinada, així com les possibles derivacions que s’escaiguin.

 • Consulteu el circuit d'abordatge davant les violències masclistes fent clic aquí.

 

Protocol de prevenció i actuació davant agressions sexistes als espais públics d’oci

Aquest document s’incriu en el conjunt d’instruments que conformen l’estratègia de polítiques d’igualtat, impulsades per l’Ajuntament d’Abrera, per tal de desplegar estratègies per aconseguir unes festes i esdeveniments públics lliures de sexisme.

Ofereix eines pràctiques per als i les professionals implicats i establir canals clars d’actuació a través del circuit d’abordatge. També sensibilitza a la població en general i a col·lectius específics per la detecció i rebuig de qualsevol acte sexista als espais públics i festes de la localitat.

 

Pla Comarcal per la diversitat sexual i de gènere

Es defineixen els objectius i mesures que possibiliten la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI, constituint la base pel desenvolupament d’una estratègia integral orientada a millorar i a garantir els drets de les persones Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals, i Intersexuals i erradicar la LGTBIfòbia.

El Pla d’acció desenvolupa les línies estratègiques en base als 7 àmbits analitzats:

 • Impuls de les polítiques de diversitat sexual i de gènere.
 • Acció contra la LGTBIfòbia i la violència cap a les persones LGTBI.
 • Coeducació i transmissió de valors igualitaris.
 • Espai públic, visibilitat i participació de les persones LGTBI.
 • Promoció dels drets laborals de les persones LGTBI.
 • Salut i drets sexuals i reproductius.
 • Cultura, mitjans de comunicació i esports

 

Consulta el Pla Comarcal per la diversitat sexual i de gènere fent clic aquíPla Transversal de polítiques feministes del Baix Llobregat

El 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025 esdevè un document marc que permetrà facilitar, coordinar i reforçar, les polítiques feministes en la comarca els pròxims anys. Contempla un conjunt d’accions a desenvolupar en els propers anys des d’ajuntaments i Consell Comarcal, que tenen per objectiu promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

 

Contempla diverses accions emmarcades en quatre línies estratègiques:

 • Polítiques públiques feministes.
 • Violències contra les dones.
 • Valors feministes.
 • Economia, treball i formació.

 

El Pla recull també, l'avaluació de les polítiques feministes dels darrers anys de tots els ajuntaments de la comarca, i inclou a la seva diagnosi, dades estadístiques sobre aspectes de demografia, mercat de treball, nivell formatiu, participació o violència masclista.

Consulteu el Pla transversal de polítiques feministes del Baix Llobregat fent clic aquí.

 


Pla d’Igualtat Local per la ciutadania d’Abrera

El pla local d’igualtat és el document estratègic del govern local que permet impulsar l’aplicació de l’enfocament de gènere en totes les actuacions municipals.

L’enfocament de gènere posa de manifest les diferències de gènere i les seves conseqüències en tots els àmbits de la vida de les persones, establint mecanismes per erradicar-les per assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes.

Consulteu el Pla d'Igualtat Local d'Abrera (veieu el document fent clic aquí)
El pla d’Igualtat local és un document estratègic del govern local que ha de permetre impulsar l’aplicació de l’enfocament de gènere en totes les actuacions municipals, ja que ha de posar de manifest les diferències de gènere i les seves conseqüències en tots els àmbits de la vida de les persones, establint mecanismes per erradicar-les i assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes.

 

Pla d'Igualtat Local d'Abrera

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Igualtat, Feminisme i LGTBI > Plans, protocols i circuits