Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 23/06/2024 | 20:00 h

ABRERA PARTICIPA - PROCESSOS - PLA IGUALTAT

  • Abrera Participa

 


PROCÉS PARTICIPATIU PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT LOCAL

 

Des de la regidoria d’igualtat, Feminismes i LGTBIQ+ s'ha iniciat el procés d’elaboració del II Pla d’igualtat per la Ciutadania.

 

Pla d'Igualtat Local

 

El pla d’Igualtat local és un document estratègic del govern local que ha de permetre impulsar l’aplicació de l’enfocament de gènere en totes les actuacions municipals, ja que ha de posar de manifest les diferències de gènere i les seves conseqüències en tots els àmbits de la vida de les persones, establint mecanismes per erradicar-les i assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes.

 

Prèviament a l’elaboració del pla, cal elaborar una diagnosi de gènere. La diagnosi ens ha d’ajudar a detectar les desigualtats existents entre dones i homes per poder formular propostes d’actuació correctores que ens permetin seguir treballant per millorar la incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions de gestió interna i externa de l’Ajuntament d’Abrera.

 

Aquesta diagnosi analitza diversos àmbits estructurats en els següents eixos:

 

  • 1- Compromís amb la igualtat de gènere
  • 2- Acció contra les violències masclistes
  • 3- Drets i qualitat de vida.
  • 4- Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
  • 5- Reformulació dels treballs i dels temps.
  • 6- Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.

 

Per l’èxit d’aquest projecte és important l’opinió i la participació dels agents implicats, especialment en la fase de la diagnosi. És en aquest sentit que s'han realitzat dos grups de treball de participació ciutadana per analitzar la realitat local i necessitats de les dones del nostre municipi.

 

Els Grups participatius per a l’elaboració del Pla d’Igualtat Local es van reunir virtualment el dimecres 12 de maig de 2021, a les 18 h, amb l'assistència dels membres del Consell Municipal de les Dones d’Abrera; I, el dilluns 7 de juny de 2021, a les 18 h. A aquesta reunió van assistir veïnes d'Abrera que, a títol individual, van voler participar d’aquest procés d’intercanvi i construcció conjunta per a l’elaboració de la diagnosi del Pla d’Igualtat local.  Més informació aquí.


Dones d'Abrera! Participeu en l'elaboració del Pla d’Igualtat Local! Obrim inscripcions pel grup participatiu

 

 

Altres canals des dels quals es recollirà informació valuosa per a la diagnosi seran els qüestionaris digitals per a l’equip tècnic i caps d’àrea de l’Ajuntament, així com les entrevistes a dones referents del municipi.

D’altra banda, es comptarà amb la recollida i anàlisi de documents i dades que de forma objectivable i quantificable aportaran més informació per complementar.

 

Alhora, en el marc d’aquest projecte s’han creat dos grups de treball intern; per un costat, el grup de lideratge, format per persones de l’equip tècnic i polític de l’ajuntament  i un segon grup de coordinació conformat per l’àrea d’Igualtat i per l’entitat Coop4equality, consultora experta en polítiques de gènere  que acompanyarà en tot el procés de diagnosi i elaboració del II Pla d’igualtat per a la Ciutadania d’Abrera i qui dinamitzarà també, les sessions participatives.

 

L’espai destinat al seguiment i treball conjunt en relació amb l’elaboració i implementació del Pla d’Igualtat Local és el Consell Municipal de les Dones d’Abrera, òrgan del qual us animem a poder formar part, per estar al corrent i participar d’aquest i de tots els aspectes que tenen a veure amb polítiques d’equitat de gènere del nostre municipi i comarca. Inscriu-t'hi.

 

Per a més informació podeu contactar amb el servei d’Igualtat al telèfon 93 770.29.11 o a través del correu electrònic dones.igualtat@abrera.cat

 

Logo Diputació de Barcelona

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T