Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 21/05/2024 | 22:19 h

ES-F-31-CO - Procés selectiu per a cobrir 1 plaça de Tècnic/a superior arquitecte, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica superior, subgrup A1, pel sistema de concurs oposició, i creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats

Convocatòria

7009/2022

Les bases d’aquest procés han estat publicades el dia 28.12.2022 al BOPB i anunci de la seva convocatòria el 30.12.2022 al DOGC

El termini de presentació d’instàncies és del 02.01.2023 al 30.01.2023.

Preguem a totes les persones interessades en participar en aquesta convocatòria que formalitzin la seva sol·licitud utilitzant de forma prioritària i preferent els canals electrònics habilitats a la seu electrònica.

Totes/tots aquelles/aquells aspirants que la tramitin per la seu electrònica,  l’hauran de presentar mitjançant aquest ENLLAÇ.

En cas que es presenti presencialment:

- En el registre general d'entrades de l'Ajuntament d'Abrera, Pl. de la Constitució, 1, l'horari és: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores (dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00 hores).

- Aconsellem demanar cita prèvia al Registre General de l'Ajuntament, enviant correu a informacio@abrera.cat o mitjançant el telèfon 93 770 03 25. 


Data límit d'admisió

30 de gener de 2023

Tipus de personal

FUNCIONARI

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Oferta d'Ocupació Pública