Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 23/05/2024 | 14:51 h
 • Manteniment del Servei Municipal d'Aigües

Obrim un procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a auxiliar del Servei Municipal de l'Aigua i la constitució d'una borsa de treball

El termini s'obrirà divendres 5 d'agost i finalitzarà el divendres 2 de setembre (ambdós dies inclosos)

4/8/2022

Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a auxiliar del Servei Municipal de l'Aigua pel sistema de concurs oposició lliure i la constitució d'una borsa de treball.

 

El termini de presentació de candidatures s'obre aquest divendres 5 d'agost i finalitzarà el divendres 2 d'agost (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.


Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Col·laborar amb el tècnic/a responsable del Servei municipal de l’Aigua i amb la Cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en el correcte funcionament del servei i de l’atenció als usuaris i usuàries del mateix.
 • Reportar de forma immediata als superiors i col·laborar en la solució de qualsevol incidència o disfunció en el servei.
 • Redactar informes, propostes o altres estudis de caràcter tècnic relatius als expedients i matèries competència del servei municipal d’Aigua en el seu àmbit de coneixement, incloent les relatives als preus i tarifes o qualsevol que es derivi de l’aplicació del reglament del Servei.
 • Dur a terme el control dels serveis, obres i subministraments externs vinculats al servei que estiguin dins el seu àmbit de coneixement.
 • Dur a terme la gestió de les sol·licituds i el control de les subvencions destinades al servei, incloent les accions de justificació de la despesa.
 • Elaborar les memòries tècniques anuals vinculades al servei.
 • Participar en els instruments de coordinació interna de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i proposar millores en la prestació del servei així com impulsar i col·laborar en la implantació de les mateixes.
 • Coordinar-se amb altres tècnics de l'Àrea o de la resta de l'Ajuntament, quan sigui necessari, per al desenvolupament d'actuacions, i la seva publicació i difusió.
 • Validar les factures vinculades al seu àmbit.
 • Atendre consultes tècniques relacionades amb les matèries competència del servei i dins el seu àmbit de coneixement.
 • Dotar de contingut a l’espai web de la Corporació on es promouen i publiciten activitats o informacions relacionades amb el seu àmbit.
 • Coordinar-se i cooperar en les tasques del personal administratiu del Servei.
 • Coordinar-se i cooperar en les tasques del personal operatiu del Servei.
 • Cooperar amb la Cap del Servei a la planificació, organització, coordinació i avaluació tècnica i administrativament del servei d'aigües municipal.
 • Assessorar i donar suport tècnic tant a nivell intern (la Corporació en general) com a nivell extern (institucions i usuaris/àries en general) proporcionant informació sobre el servei.
 • Gestionar els programes informàtics necessaris per a la gestió del seu àmbit.
 • Tramitar les licitacions o contractacions menors i comandes del seu àmbit.
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d’acord a criteris d’ètica i transparència.
 • Donar compliment i assegurar l’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals, d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació mínima requerida

 • Requisit imprescindible: Estar en possessió del carnet de conducció de vehicles (B).
 • Títol de formació professional de Grau Superior relacionat amb el cicle de l'aigua o en el seu tractament per a usos de consum domèstic i industrial. Els títols expedits fora del territori espanyol hauran d'anar acompanyats de la deguda homologació.
 • Nivell de suficiència de català C1 (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment com a equipavalent.

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del divendres 5 d'agost i fins el divenres 2 de setembre (ambdós dies inclosos)

 

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tarde de dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies