Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 20/09/2021 | 08:32 h

NOTÍCIES

 • Oferim un ajut de 300 € per a comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per la pandèmia de la Covid-19
 • AbreraActiva, nova oficina per impulsar l'economia d'Abrera
 • Suport a l'activitat econòmica

  + 1

 • Oferim un ajut de 300 € per a comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per la pandèmia de la Covid-19

Oferim un ajut de 300 € per a comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses que han vist afectada la seva activitat per la pandèmia de la Covid-19

1/10/2020

Davant la situació d’emergència sanitària per la crisi de la Covid-19, des de l'Ajuntament d'Abrera obrim una convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics als comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses d’Abrera que han hagut de suspendre la seva activitat per l'Estat d'Alarma, decretat el mes de març passat per la pandèmia del Coronavirus, i que han de fer front a les despeses fixes del seu negoci, tals com lloguers i hipoteques, subministraments i obligacions tributàries.

L’import de l’ajut és de 300 € que s’abonaran en un pagament únic. La nostra prioritat és donar suport als comerços minoristes, treballadors autònoms i microempreses del municipi per tal de minimitzar l’impacte econòmic que els ha provocat aquesta situació d’alarma sanitària i recolzar-los el restabliment de la normalitat en la seva activitat econòmica i comercial.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà des d'avui dijous 1 d'octubre de 2020 al divendres 30 d'octubre de 2020.

 

Les vies de registre d’aquesta petició seran dues:

 

 • Persones Jurídiques: Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar per registre oficial a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, segons el que preveu l’article 14 de la llei 39/2015. Trobareu l'enllaç fent clic aquí.
 • Persones físiques:
 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament fent clic aquí. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguim impulsant l'atenció telefònica i assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Podeu consultar el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1). Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció per cita prèvia a l'OAC serà els matins, de 9 h a 14 h. Trobareu la instància necessària per demanar l'ajut fent clic aquí.

 

Les subvencions s’atorgaran a aquells/aquelles sol·licitants que compleixin amb els requisits establerts i una vegada comprovada la documentació a aportar. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

 

Per la concessió d'aquest ajust des de l'Ajuntament s’ha previst una partida pressupostària de 60.000€. Ara bé, si el nombre de sol·licituds sobrepassa la partida establerta, l’ajuntament estudiarà la possibilitat d’aportar més crèdit per donar sortida a totes les sol·licituds.

 

El termini per a l’atorgament dels ajuts serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

 

 

Nova oficina de Reactivació Socioeconòmica - AbreraActiva

A L'Oficina de Reactivació Socioeconòmica - AbreraActiva de l'Ajuntament d'Abrera oferim atenció centralitzada a les persones, autònoms i petites empreses afectades per les conseqüències de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19. Oferim assessorament i informació sobre recursos propis i d’altres administracions amb un termini de resposta màxim de 72 hores. Trobareu tota la informació fent clic aquí.

 

Departament de Promoció Econòmica

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica donem suport  per al restabliment de l’activitat econòmica i comercial del municipi, amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències econòmiques generades per l’obligació de suspendre i tancar determinats serveis i activitats comercials a conseqüència del decret de l’estat d’alarma per la crisi sanitària generada per la Covid-19. Si teniu dubtes sobre l’ajut podeu contactar directament amb nosaltres al Departament de Promoció Econòmica (Rambla del Torrentet, 16):

 • promocioeconomica@abrera.cat
 • T. 93 770 01 02
 • Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimecres de 16.30 a 19h.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies