Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 03/03/2024 | 03:58 h

Procés de selecció d'un/a Tècnic/a superior en dret destinat a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i constitució d'una borsa de treball

Convocatòria

226/2022

Publicat el dia 25.05.22 els resultats de la prova psicotècnica, test i entrevista, d'acord amb les bases del procés, les persones que han superat totes les proves, disposen de tres (3) dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació dels resultats de l'última prova, per acreditar documentalment els mèrits de conformitat amb el barem establert a la base reguladores del procés.

El termini de presentació d’instàncies és del 26.05.2022 al 30.05.2022.

Sol·licitem a totes les persones participants en aquesta convocatòria que formalitzin la seva sol·licitud utilitzant de forma prioritària i preferent els canals electrònics habilitats a la seu electrònica, presentant la instància a l'efecte mitjançant aquest  ENLLAÇ.

 


Data límit d'admisió

21 d'abril de 2022

Tipus de personal

Funcionari/a interí/na

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Oferta d'Ocupació Pública