Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 19/05/2024 | 07:23 h
 • A Abrera ampliem i millorem els serveis d'atenció a les dones, com el nou espai d’atenció terapèutica
 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat

  + 6

 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Servei transcultural per a l'atenció de dones migrades víctimes de violència

A Abrera ampliem i millorem els serveis d'atenció a les dones, com el nou espai d’atenció terapèutica

10/5/2024

En el marc de l’Abrera Igualitària, i com a Municipi 100% Feminista, des del Servei d’Igualtat i Feminisme de l'Ajuntament d'Abrera seguim ampliant la xarxa dels serveis d’atenció a les dones, amb noves propostes. El dijous 25 d'abril passat vam iniciar un grup terapèutic dirigit i acompanyat per la psicòloga del Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) i tindrà lloc els dijous de 10.00 h a 11.30 h, de forma quinzenal, a la Sala de reunions de la primera planta de l’Hotel d’Entitats (Pl.de les Escoles velles, 1).

 

D'altra banda, hem participat en la Jornada de prevenció de les violències masclistes “+Feminisme, -violència”, hem rebut la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos i Mònica Chaves, realitzem la formació sobre el nou protocol del Servei d’Atenció i Protecció per a víctimes de violències masclistes (ATENPRO) i donem a conèixer el Servei transcultural per a l'atenció de dones migrades víctimes de violència.

 


Ampliem els Serveis d’Atenció i Informació a les Dones: Iniciem un nou Grup Terapèutic per a dones a Abrera

Podran accedir a les diferents sessions del Grup Terapèutic les dones que hagin estat ateses al SIAD com també dones derivades des de Serveis Socials i el Servei d’Igualtat per tal de valorar la incorporació de les dones realitzant algunes entrevistes i valorar el moment personal en el que es troba la dona al moment d’iniciar el grup. Es va iniciar el dijous 25 d'abril passat i es realitzarà els dijous de forma quinzenal, en horari de 10.00 h a 11.30 h a la Sala de Reunions de l'Hotel d'Entitats (pl. de les Escoles Velles, 1).

 

Grup de suport i acompanyament per a dones

 

Objectius del Grup Terapèutic per a Dones

 • Minimitzar els efectes d’experiències viscudes de manera traumàtica, en la salut mental de les dones
 • Facilitar eines emocionals per la recuperació de les experiències traumàtiques viscudes
 • Potenciar l’autoestima, vàlua personal i desenvolupament de l’autonomia
 • Crear vincles socials positius
 • Identificar i interioritzar models relacionals positius
 • Identificar les seqüeles derivades de males experiències viscudes i les seves conseqüències vitals
 • Prevenir la cronificació de la simptomatologia i/o el seu empitjorament

 

Aspectes de treball en el Grup Terapèutic

 • Habilitats socials
 • Autoestima
 • Autoimatge
 • Cura dels fills i filles
 • Relacions interpersonals
 • Gestió emocional
 • Processos de dol i pèrdues
 • Resolució dels conflictes

 

Requisits d'accés

Ser dona, major de 16 anys i amb bones competències idiomàtiques (de comprensió i expressió).

 

Cal sol•licitar la participació mitjançant correu electrònic al servei d’igualtat a dones.igualtat@abrera.cat o trucant al telèfon T.93 770 29 11.

 

El proper dijous 25 d’abril iniciem un nou espai d’atenció terapèutica per a dones d'Abrera

 

El Servei d’ATENPRO, un nou i ampliat servei que en breus tindrem a disposició de la nostra ciutadania

Des del servei d’Igualtat de l’Ajuntament d’Abrera hem realitzat recentment la formació sobre el nou protocol del Servei d’Atenció i Protecció per a víctimes de violències masclistes (ATENPRO). El Govern d'Espanya, va incorporar en el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per la Comissió Europea, un projecte per a millorar i modernitzar integralment el Servei d'atenció i protecció a les víctimes de violència masclista (ATENPRO).


És un servei finançat amb els Pressupost Generals de l'Estat, que la Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP) posa a la disposició de les Entitats Locals adherides, de manera gratuïta, per a dotar als Serveis Socials Municipals de les millors eines per a la lluita contra les violències masclistes.

 

Què és el servei ATENPRO?

ATENPRO és un servei de teleassistència creat al 2005, amb la finalitat inicial de prestar atenció social a les dones víctimes de violència exercida per les seves parelles o exparelles. A través del lliurament d'un dispositiu mòbil de teleassistència preconfigurat, permet que les usuàries puguin entrar en contacte en qualsevol moment amb un centre on treballi personal específicament preparat per a donar una resposta adequada a la seva situació personal.

 

Ofereix una atenció immediata i a distància, assegurant una contestació ràpida a les eventualitats que puguin ocórrer, les 24 hores del dia, els 365 dies al any i on sigui que es trobin.

 

Des del Centre d’Atenció es contacta periòdicament amb les usuàries del servei amb l’objectiu de realitzar un seguiment permanent. Davant de situacions d’emergència, el personal del Centre està preparat per a donar una resposta adequada a la crisis plantejada, amb mitjans propis o mobilitzant altres recursos humans i materials.

 

Amb la publicació del Reial decret 1042/2021, del 23 de novembre, es canalitza una subvenció a la FEMP -finançada amb els Fons Europeus Next Generation EU-, dotada de 32.676.000 € per al desenvolupament d'aquest projecte de millora del Servei, que entre les seves fites incorpora l'ampliació de l'atenció del servei a víctimes de totes les formes de violència contra la dona, a més de la protecció a les víctimes de violència de gènere, s'amplia l'atenció a les víctimes d'agressió sexual, abús sexual, assetjament sexual, violència sexual comesa en l'àmbit digital, i a totes les formes de violència exercida contra la dona reconegudes en el Conveni d'Istanbul.

 

Modernització del Servei ATENPRO

Recentment també s'ha realitzat una modernització del Servei ATENPRO per a dones que han sigut víctimes de violència de gènere, amb la incorporació de nous dispositius smartwatch i polsadors d'emergència. A més, s'ha posat en funcionament un nou sistema integral de seguiment per al servei mitjançant la creació d'una aplicació informàtica que incorpori la informació sobre les usuàries del servei i contempli la participació de les entitats locals. Aquest sistema està dotat d'eines d'anàlisis Big DATA i Intel•ligència Artificial. I finalment s'ha creat el Centre Estatal de Coordinació contra la violència masclista.

Qui pot sol·licitar el Servei ATENPRO?

Poden sol•licitar el servei les víctimes de violència contra les dones que compleixin els següents requisits:

 • No conviure amb la persona o persones que les han sotmès al maltracte
 • Participar en els programes d’atenció especialitzades per a víctimes de violències masclistes existents en el seu territori autonòmic

 

Més informació

 

Participem de la Jornada “+Feminisme, -Violència” organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat

El dijous 11 d’abril passat es va dur a terme la Jornada de prevenció de les violències masclistes “+Feminisme, -violència”. Des de l’Ajuntament d'Abrera la regidora d' Igualtat i Feminisme, Giulia Mirto, i la tècnica del servei, Esther Reales, hem participat en la Jornada de prevenció de les violències masclistes “+Feminisme, -violència”, organitzada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, per tal de continuar posant en comú les experiències territorials de la comarca i treballant per la transversalització de la perspectiva de gènere en les actuacions municipals

Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Rebem la visita de la Consellera de Feminisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat per a seguir fent xarxa i ampliant serveis

I el dimarts 16 d’abril passat vam rebre la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos i Mònica Chaves en la que treballem conjuntament amb el Consell Comarcal per coordinar projectes i actuacions d’igualtat i fer seguiment del IV Pla transversal de polítiques feministes del Baix Llobregat 2021-2025.

Participem en la Jornada “+ Feminisme, - violència” i rebem la visita de la Consellera i la tècnica de Feminismes i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Servei ATENPRO per a dones víctima de violència

 

Servei transcultural per a l'atenció de dones migrades víctimes de violència

 

El Servei transcultural per a l'atenció de dones migrades víctimes de violència, amplia hores d'atenció i incorpora al projecte la figura de mediació intercultural en urdú i panjabi i d’atenció jurídica d’estrangeria especialitzada en violència de gènere. Amb aquests canvis, el component de mediació intercultural i interpretació del servei comptarà amb dues mediadores per oferir suport a l'acompanyament a les dones i els seus professionals referents en àrab, darija, urdú i panjabi.

 

En què consisteix el servei?

Servei especialitzat en l’atenció jurídica d'estrangeria i/o traducció i mediació intercultural en àrab, darija, urdú i panjabi, ofereix atenció jurídica d'estrangeria i mediació intercultural a dones immigrades víctimes de violències masclistes i professionals referents que acompanyen els processos de recuperació. Aporta una atenció transcultural; que tingui en compte les dues realitats com a dona víctima de violència i persona migrada.

 

Objectius del servei

 • Afavorir un abordatge integral als serveis que atenen dones migrades víctimes de violència, per tal que comptin amb:
  • Especialitat jurídica d'estrangeria
  • Especialitat de mediació intercultural en àrab, darija, urdú i panjabi

 

A qui es dirigeix?

 • Dones migrades en situació de vulnerabilitat que estiguin sent ateses per violència masclista a la xarxa de serveis públics, independentment de la seva situació administrativa. Han de tenir una professional de referència al cas per poder acompanyar l’abordatge que es desprengui
 • Qualsevol servei o entitat de Catalunya que estigui atenent a dones migrades i, prioritàriament, aquelles especialitzades en l’atenció a les violències masclistes

 

Metodologia de treball: abordatge de diferents aspectes

 • Mirada transcultural
 • Amb perspectiva de gènere
 • Coordinadament amb la xarxa de serveis
 • Facilitant l'accés a drets

 

Sol·licitud d'atenció

Es pot sol•licitar atenció jurídica en estrangeria, o servei de mediació intercultural i interpretació indistintament un o l'altre, per part de el/la referent o servei derivador (Serveis socials. C, Major, 3)

 • Modalitat de l’atenció: Presencial (carrer del Clavell 6, 1er pis. Barcelona)
 • Online
 • Híbrida

 

Més informació i contacte

 

Servei transcultural per a l'atenció de dones migrades víctimes de violència

 

Abrera municipi 100% feminista!

 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i X @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies