Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 17/07/2024 | 12:27 h
 • Aixeta tancada. Imatge de FreePik
 • Noves mesures per fer front la sequera
 • Església de Sant Romà. Pantà de Sau /ACN

  + 4

 • mesures per a l'estalvi d'aigua per fer front la sequera hidrològica davant la declaració d'emergència
 • Mesures per a l'estalvi d'aigua al CAM
 • Des de l’Ajuntament d’Abrera treballem en la millora de la xarxa d’aigua potable, amb la inversió de més de mig milió d’euros els darrers anys
 • Mesures d'estalvi d'aigua a casa

Entra en vigor la nova ordenança municipal per a l’estalvi d'aigua a Abrera

Adoptem mesures per estalviar aigua davant la declaració d'estat d'Emergència 1 per fer front la sequera hidrològica i regulem la incorporació d’instal·lacions i mecanismes d’estalvi d’aigua en els edificis i altres construccions

8/2/2024

Des d'aquest dimarts 6 de febrer és vigent a Abrera la nova ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua, que el Ple de l'Ajuntament d'Abrera va aprovar en la sessió del 28 de setembre de 2023. L'ordenança inclou mesures per a l'estalvi d'aigua per fer front la sequera. També inclou mesures per a l'estalvi d'aigua en la construcció de tota mena d'edificacions: mecanismes per a la regulació de la pressió de l'aigua, reutilització d'aigua sobrant de piscines, reutilització d'aigües grises i altres mecanismes per a l'estalvi del consum d'aigua.


Vetllem per a l'estalvi eficient i l'ús racional de l'aigua

La finalitat d’aquesta normativa municipal és vetllar per a l’estalvi eficient i per l’ús racional de l’aigua com a bé escàs que és. De fet, malgrat que la majoria dels municipis catalans tenen sistemes de proveïment modern, l’experiència demostra que l’augment de l’oferta d’aigua no resol indefinidament aquest problema.

 

Així, amb la nova ordenança es regula la incorporació d’instal·lacions i mecanismes d’estalvi d’aigua en els edificis i altres construccions per tal de reduir-ne el consum i evitar que es malbarati, de manera que es contribueixi a fer-ne un ús racional. Fer un ús racional de l’aigua equival a estalviar-ne i fer-la extensiva als conceptes d’aprofitament, reaprofitament i reutilització, tal com ha explicat la regidora Mercedes Álvarez:

 

Mercedes Álvarez, regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica

"L’ordenança d’estalvi d’aigua va entrar en vigor el 6 de febrer, l’objecte d’aquesta ordenança és la de regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal per tal de garantir el servei d’abastament i distribució d’aigua potable i fomentar l’estalvi, durant tots els períodes i no només en sequera. Aquest document regula la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua i determina en quins casos i circumstàncies seran obligatoris".

 

"A banda, també estableix el règim jurídic així com les sancions per als incompliments durant la situació d’alerta, excepcionalitat o emergència per sequera. Aquesta ordenança es un pas més per la lluita per fer front la sequera, una de les pitjors de la història. Des de l’Ajuntament continuarem aplicant mesures d’estalvi, i continuarem fent inversió per minimitzar les pèrdues de la xarxa, però això és una feina a llarg termini que s’ha de complementar amb la feina del dia a dia".

 

"Amb la col·laboració de la ciutadania i l’esforç de totes i tots es poden endarrerir les restriccions. La pluja no la podem controlar, però l’aixeta sí, per això demanem una major implicació per part de la ciutadania".

 

Mercedes Álvarez: 'Amb la col·laboració de la ciutadania i l’esforç de totes i tots es poden endarrerir les restriccions. La pluja no la podem controlar, però l’aixeta sí'.

 

La nova ordenança per a l'estalvi d'aigua a Abrera inclou també sancions per a la ciutadania que incompleixi les mesures per a l'estalvi d'aigua a causa de la sequera hidrològica. Inclou sancions lleus des de 100 € fins a molt greus, de 3.000 €.

 

 

Mesures de restricció per sequera en fase d’emergència

El divendres 2 de febrer va entrar en vigor el decret de mesures de restricció per sequera en fase d’emergència (Resolució ACC/220/2024, d'1 de febrer). Des de l'Ajuntament d'Abrera prenem mesures per a l'estalvi d'aigua i demanem als veïns i veïnes la màxima responsabilitat en l'ús de l'aigua, i recordem que per tenir aigua en els  domicilis, cal tancar l'aixeta. A Catalunya fa molts mesos que no plou suficient i els pantans es troben pràcticament buits. Cada gota compta!

Emergència per sequera hidrològica

 El mes de novembre passat, l'ACA va decretar la fase de preemergència per sequera a l'àrea de Barcelona. Aquest dijous 1 de febrer de 2024, l’ACA ha declarat l’estat d’emergència per sequera hidrològica a Catalunya i avui divendres 2 de febrer s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOC) la Resolució ACC/220/2024, d'1 de febrer, per la qual es declara l'estat d'emergència I per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Llobregat, es declara la sortida d'alerta de la unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona i s'actualitzen diversos estats de sequera pluviomètrica. El municipi d’Abrera es troba dins de la unitat d’explotació 13 de l’embassament Ter Llobregat 

 

 

Aplicació de mesures de restricció per sequera a les instal·lacions esportives d'Abrera

Des de l'Ajuntament d'Abrera implementem a totes les instal·lacions esportives uns atomitzadors a les dutxes, que comportaran que es redueixi el cabal de l’aigua i que permetran un estalvi, d’aproximadament, un 40% del consum d’aigua.

 

Al Centre Aquàtic Municipal d’Abrera (CAM) implementem les mesures següents: 

 

 •  Reducció d’aigua al mínim indispensable en les actuacions sobre els filtres de les piscines, garantint en tot moment la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En aplicació de mesures addicionals d’estalvi d’aigua i per considerar-se d’ús recreatiu, els jacuzzis romandran tancats.
 • També, preguem fer un ús responsable amb l’aigua de les dutxes i, per aquest motiu, iniciem la campanya de conscienciació 1 dutxa – 3 minuts.

 

Tanmateix, comuniquem que no es durà a terme el reg de la gespa del Camp de Futbol Municipal.

 

Totes aquestes mesures tenen com a objectiu la reducció del consum de l’aigua i esperem que entre tots i totes podem sumar esforços per minimitzar l’impacte d’aquesta emergència per sequera.

 

Aquesta situació d’excepcionalitat comporta que s’hagin adoptat  un conjunt de restriccions, de compliment obligatori, per la ciutadania, les empreses i l’Administració, les quals es detallen a continuació.

 

Mesures per a l'estalvi d'aigua al CAM


Restriccions vigents per l'estalvi d'aigua SEQUERA EXCEPCIONALITAT - AIGUA DE BOCA

 • Els volums lliurats per a l'abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent de 200 litres per habitant i dia, incloent-hi les fraccions servides des dels recursos propis municipals. Els 200 litres inclouen l’aigua que fem servir a casa, a l’escola, al gimnàs, els comerços i les ineficiències que pugui tenir la xarxa.

Reg de jardins i zones verdes SEQUERA EXCEPCIONALITAT - REG

 • Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:
  Per la supervivència d'arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
  El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

Reg esportiu SEQUERA EXCEPCIONALITAT - REG

 • El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l'esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
 • S’han d’aplicar les mesures d'estalvi addicionals equivalents al volum d'aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.
 • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.

Eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire SEQUERA EXCEPCIONALITAT - POLS

 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Piscines públiques, privades i comunitàries (inclou les d’establiments turístics) SEQUERA EXCEPCIONALITAT - PISCINES

 • Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:
  • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
  • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.
 • Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:
  • Piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals, residències i centres d'educació especial, i centres de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, així com també en piscines particulars destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en la qual consta que pateixen alteracions de la conducta.
  • Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores). No es poden omplir piscines amb aigua salada.

 

Neteja de carrers i mobiliari urbà SEQUERA EXCEPCIONALITAT - AIGUA

 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
 • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

 

Pistes de gel i altres usos temporals

 • Es prohibeix la realització d’actes lúdics, públics o privats, que comportin la utilització d'aigua susceptible de ser apta per al consum humà, com ara les pistes de gel temporals o d’ús lúdic, les festes de l'escuma, els jocs d'aigua o similars.

Fonts ornamentals SEQUERA EXCEPCIONALITAT - FONTS

 • Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d'extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic quan es comprovi, mitjançant avaluació hidrogeològica, que no suposa una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.

Neteja de vehicles SEQUERA EXCEPCIONALITAT - RENTAT COTXES

 • Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle, excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.
 • Així mateix, s’han de reduir els següents usos de l’aigua: usos agrícoles, amb una reducció del 80%; els ramaders, del 50%; els industrials, del 25%, i els recreatius restaran prohibits.

 

Dit l’anterior cal comunicar que l’Ajuntament està treballant en l’ordenança d’estalvi d’aigua que entrarà en vigor el proper dimarts 6 de febrer.

 

Noves mesures per fer front la sequera

Consells per a l'estalvi d'aigua

 • Tingueu cura a l’utilitzar les dutxes a casa i al gimnàs. Cada minut gasta entre 8 i 15 litres d’aigua.
 • Tanqueu les aixetes mentre us renteu les mans o les dents. A l’escola i a la feina també.
 • Si no disposeu de vàter amb doble càrrega poseu una ampolla de plàstic dins la cisterna. El vàter és un gran consumidor d’aigua.
 • Recolliu l’aigua que surt freda mentre espereu l’aigua calenta a la dutxa.
 • Cobriu les piscines per evitar l’evaporació i l’entrada de matèria orgànica.
 • Feu servir la rentadora i el rentaplats amb la càrrega completa.
 • Preneu qualsevol altra mesura possible per estalviar aigua.

 

A Catalunya fa molts mesos que no plou i els pantans es troben pràcticament buits.
Des de l'Ajuntament d'Abrera demanem als nostres veïns i veïnes la màxima responsabilitat en l'ús de l'aigua, i recordem que per tenir aigua en els nostres domicilis, cal tancar l'aixeta. Cada gota compta!

 Mesures d'estalvi d'aigua a casa

 

 

 

 

Abrera+SostenibleLOGO AIGUES D'ABRERAA Abrera s'estalvia aigua! Abrera + Sostenible!

 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 FALDÓ NOTÍCIES 2023


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies