Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 19/05/2024 | 08:33 h
 • L’Associació de Veïns i Veïnes de Can Vilalba aposta per les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars als habitatges
 • Ple Municipal. Sessió extraordinària 2 de novembre de 2023
 • Abrera + Sostenible! Reciclage de residus domèstics

  + 3

 • Abrera + Sostenible!
 • Abrera + Sostenible! El futur de la gestió de residus, a les teves mans!
 • Abrera+Sostenible! Nova taxa de residus urbans a Abrera

Amb les ordenances fiscals per l’any 2024 avancem i millorem la gestió dels serveis municipals de qualitat per a la ciutadania, en una Abrera més sostenible

Les taxes de l'any vinent s'han ajustat per seguir oferint serveis actualitzats, especialitzats i de qualitat.

15/11/2023

Les ordenances fiscals per a l’any 2024 presentades per l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Abrera, tenen per objectiu continuar millorant els serveis municipals, amb les persones i les famílies com a eix principal, oferint serveis actualitzats, especialitzats i de qualitat. Es mantenen totes les bonificacions com la relativa a la instal·lació de plaques solars als habitatges per fer d’Abrera un municipi més sostenible. Impulsem la gestió dels residus urbans amb un nou contracte que incorporarà grans millores i donarem compliment a la normativa estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i economia circular, que obliga els Ajuntaments a sufragar la totalitat de les despeses del servei amb una taxa municipal.


La regidora de Serveis Econòmics, Maite Novell, va presentar les ordenances fiscals per l’any 2024 en l’última sessió plenària de l'Ajuntament d’Abrera.

L’Ajuntament garanteix el seu nivell d’exigència en els serveis que es presten a les famílies: les adaptacions a l'IPC en els impostos s'han focalitzat prioritàriament en el sector industrial, sense repercutir majoritàriament en la ciutadania.


Actualització per seguir complint amb les prioritats de la ciutadania

Les ordenances fiscals pel proper any s’han actualitzat i ajustat d’acord amb l’augment dels subministres com la llum, els combustibles, els materials d’obres i arranjaments etc.; per tal de seguir complint amb les prioritats de la ciutadania i també per poder absorbir parcialment el fort increment en l’IPC (índex de preus de consum). Aquestes adaptacions a l'IPC en els impostos, s’han focalitzat prioritàriament en el sector industrial sense repercutir majoritàriament en la ciutadania, per tal d’ajudar a l’Ajuntament a mantenir el seu nivell d’exigència en els serveis que es presten a les famílies.

Així, en l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) es passa a tenir en compte la ubicació física on es practica l’activitat econòmica del sector industrial i la facturació per tal que aquests impostos tinguin un impacte en les inversions pressupostàries del municipi. I donat l’increment en l’interès de les constructores d’edificar en el nostre municipi, l’equip de govern ha considerat ajustar l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

 

 

Continuem impulsant les energies renovables amb bonificacions
per a una Abrera més sostenible

L’Equip de Govern segueix dirigint les seves polítiques de promoció a les energies renovables i es manté fins al 50% la bonificació en l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a aquells habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum i s’aplicarà durant 5 anys consecutius. Aquest impost s’ha adequat en un ajust del 6,99% respecte al 2023.

També hi ha bonificacions en l'impost de circulació de vehicles (IVTM), d'un 75% en vehicles de tot tipus (excepte remolcs) en funció del carburant utilitzat i les característiques del motor que tinguin etiquetes 0 emissions i ECO.

I bonificacions en l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) del 95% en la instal·lació de plaques solars, fotovoltaiques i receptors d’energies eòliques i en general qualsevol instal·lació captadora d’energies alternatives i del 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb diversitat funcional, així com bonificacions del 50% en l'impost de la plusvàlua (IIVTNU).

 

 

En compliment de la normativa estatal de residus que obliga els Ajuntaments, concretem la gestió dels residus urbans amb un nou contracte millorat així com una taxa municipal.

A l'administració local estem obligats a implantar una nova taxa municipal, que ha de cobrir el 100% del cost total de les operacions de recollida, transport i posterior tractament dels nostres residus, donant compliment a la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i economia circular, que obliga a tots els municipis a aplicar-la, sota sanció al municipi per incompliment.

La gestió de residus municipals és un dels àmbits clau de la política ambiental i municipal de l'Ajuntament d'Abrera en aquest mandat 2023-2027 per a una Abrera més Sostenible, tal i com han destacat les regidores Mercedes Álvarez i Maite Novell:

Mercedes Álvarez, regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica

"La introducció d’aquesta nova taxa està motivada per l’entrada en vigor d’una llei estatal que obliga a 'equilibrar' els ingressos i les despeses de la recollida, gestió i tractament dels residus. Fins ara i des de fa molt de temps, aquesta despesa estava assumida al 100% per l’Ajuntament. Ens ho hem de prendre com a un repte, ja que l’Agència de residus de Catalunya penalitza els municipis que menys reciclen, com pitjor se separa, més alts son el costos del tractament i per tant mes alt serà el cost que haurem d’assumir entre tots i totes”.

Maite Novell regidora de Serveis Econòmics

"Des de l’Ajuntament d’Abrera apostem per un nou model de contracte en la gestió i tractament dels residus municipals, que entrarà en vigor l’any vinent. Es tracta d’una feina acurada i estudiada al detall des de l’anterior mandat, per tal de tenir cobert el nostre nucli urbà i barris. Renovació dels contenidors per fer-los més ergonòmics e implantació del nou servei de poda als nostres barris, com també la millora de la flota de vehicles, ampliació en els serveis de gestió i atenció en la Deixalleria Municipal i la realització de campanyes de sensibilització per a totes i tots".

"Val a dir que amb aquesta taxa, des de l’equip de govern vetllarem perquè no recaigui en exclusivitat al municipi, reclamant de forma reiterada a totes les administracions superiors que s’involucrin i es corresponsabilitzin en una qüestió tant global. És la nostra responsabilitat i així de manera valenta l’entomem, seguir dibuixant un present i un futur d’una Abrera més sostenible i creixent en el temps. El benestar de les persones i les famílies d'Abrera són la nostra prioritat".

L'Ajuntament d'Abrera està obligat a implantar una nova taxa municipal, que ha de cobrir el 100% del cost total de les operacions de la recollida, transport i posterior tractament dels nostres residus, donant compliment a la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i economia circular.

Aquesta nova taxa de residus urbans es divideix en dues categories, la domiciliaria i la comercial. La taxa domiciliaria, serà una quota fixa per número d’habitatges. I la taxa comercial serà per tipologia de residus generats segons l’activitat comercial i els metres quadrats del local. També es preveuen reduccions per ingressos i per usos de la deixalleria municipal fins un màxim del 15%.

 

 imatge3.jpg (447x335 33,77 Kb) Abrera+Sostenible! Nova taxa de residus urbans a Abrera

 

El 2024 també entrarà en vigor el nou contracte del servei de recollida de residus i neteja de la via pública, que ampliarà la recollida selectiva de les fraccions de resta, orgànica i voluminosos, i crea un nou servei de poda sota demanda en tot el municipi i barris. 

Abrera + Sostenible! Nou contracte de recollida de residus.jpg

 

Les ordenances fiscals per l’any 2024 van ser aprovades amb els 10 vots a favor de l’Equip de Govern del PSC; 1 vot d’abstenció d’ERC, 4 vots en contra d’Alternativa en Comú, 1 de PP i 1 de Vox, en la darrera sessió del Ple Municipal.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ

 

 

 

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies