Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 22/05/2024 | 16:22 h
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi

  + 94

 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Polígon Barcelonès Després
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Polígon Barcelonès Abans
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Abans d'executar els treballs
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Després de les feines realitzades
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Ca n'Amat Després
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Ca n'Amat Després
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Ca n'Amat Després
 • A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Ca n'Amat Després

Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi

23/8/2022

Des de l’Ajuntament d’Abrera, en col·laboració amb l’empresa de neteja viària Concesionaria Abrera, S.L i l’empresa de manteniment d’espais verds Eulen, estem efectuant treballs de neteja als carrers del nucli urbà i dels barris de Can Vilalba, Les Carpes i Ca n'Amat del nostre municipi, amb l’objectiu de mantenir uns espais públics nets i segurs per als nostres veïns i veïnes. Un estiu més, cuidem el nostre espai públic!

 

Amb aquestes actuacions, des de la Regidoria d´Obres i Serveis assolim el nostre objectiu prioritari d'executar d'obres que milloren els serveis i la qualitat de vida dels nostres veïns i es nostres veïnes.


A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Amb les tasques de neteja mantenim un espai públic net, segur i agradables per tota la ciutadania. Les altes temperatures i la falta d’aigua provoquen que el nostre entorn es vegi més danyat i perjudicat per les inclemències climatològiques. És per això que a l’estiu tampoc ens aturem.Amb aquestes actuacions, des de la Regidoria d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Abrera assolim el nostre objectiu prioritari de millorar els serveis i la qualitat de vida de la ciutadania.

 

Aquest mes d’agost estem duent a terme feines de desbrossada als carrers del nostre nucli urbà que ho necessiten i també als barris de Can Vilalba, Les Carpes i Ca n'Amat d'Abrera. Aquestes feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment en les voreres i calçades. Amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers oferint una imatge neta i acurada dels mateixos.

 

A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada

A Abrera, cuidem el nostre espai públic! Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi - Durant els treballs d'esbrossada

 

En els propers mesos intensificarem les tasques de manteniment de la via pública amb diferents intervencions per tal que la ciutadania pugui gaudir dels nostres carrers de forma agradable i segura.

 

Des de l'Ajuntament d'Abrera continuem cuidant el nostre espai públic, tant al nucli urbà com als nostres barris, amb l'objectiu de comptar amb un espai públic de màxima exigència i màxim servei de cara a la ciutadania

 

Tu també ets important!

L’espai públic és patrimoni i responsabilitat de tots i totes entre tots i totes l’hem de conservar. L’esforç a títol individual dels veïns i veïnes, juntament amb la nostra aposta per mantenir un espai públic òptim per la convivència i la salubritat, faran possible que tinguem un poble net, agradable i formós. Tal com resa la màxima, “no és més net qui més embruta si no qui menys neteja”. Siguem solidaris i cuidem del nostre entorn. Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm la col·laboració ciutadana!

 

Des de l’Ajuntament d’Abrera demanem a les veïnes i veïns que disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar. 

 

Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi

Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi

Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi

Durant el mes d'agost continuem treballant i cuidant la via pública a diferents punts del nostre municipi

 

Aquest mes d’agost els treballs de neteja i condicionament s’han centrat en el carrer Vilalba i els barris que el precedeixen.  En els propers mesos intensificarem les tasques de manteniment de la via pública amb diferents intervencions per tal que la ciutadania pugui gaudir dels nostres carrers de forma agradable i segura

Des de la Regidoria d´Obres i Serveis treballem amb l'objectiu prioritari d'executar d'obres que milloren els serveis i la qualitat de vida dels nostres veïns i es nostres veïnes.

  

A Abrera, millorem el nostre espai públic, també durant l'estiu! 

 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies