Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 21/05/2024 | 12:25 h
 • Processos selecció Ajuntament d'Abrera (2)

Obrim un procés de selecció per cobrir la plaça d'Educador/a Social i la constitució d'una borsa de treball

El termini s'obrirà demà dissabte 12 de febrer i finalitzarà el dijous 3 de març (ambdós dies inclosos)

11/2/2022

Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça d'Educador/a Social a través d'una contractació laboral temporal i la constitució d'una borsa de treball . 

El termini de presentació de candidatures s'obre aquest dissabte 12 de febrer i finalitzarà el dijous 3 de març (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.


Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Detectar i prevenir situacions de risc social i/o d’exclusió, sobretot en l’àmbit de la infància i adolescència.
 • Crear i desenvolupar accions i intervencions socioeducatives.
 • Atendre les demandes dels usuaris/àries en relació a necessitats socioeducatives i familiars.
 • Atendre menors amb necessitats educatives i aplicar plans educatius de millora.
 • Valorar i fer diagnosi de la situació socioeducativa i socioeconòmica familiar.
 • Orientar, assessorar i dotar d’informació en relació als recursos socials, educatius i laboral.
 • Elaborar el Pla de Treball (Pla d’Intervenció) tenint en compte totes les persones del nucli familiar i les necessitats de cadascuna d’elles, des del seu entorn familiar i social més immediat.
 • Elaborar seguiment i avaluació del Pla de Treball.
 • Acompanyar a la família en el seu procés de canvi, de millora.
 • Dotar a pares i mares, de recursos educatius personals per a poder desenvolupar adequadament els seus rols familiars i parentals.
 • Dur a terme entrevistes individuals amb adults o infants i familiars.
 • Gestionar i tramitar ajuts educatius, tant locals com genèrics.
 • Elaboració d’informes.
 • Coordinació amb tots els agents educatius que intervenen al nucli familiar tant municipals com no.
 • Coordinació amb EAIA per el tractament de situacions de risc social.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 

Titulació mínima requerida

 • Títol de grau o diplomatura en Educació social i/o acreditació de l’habilitació per a l’exercici segons allò determinat a la disposició transitòria quarta de la Llei 15/1996, de 15 de novembre de Creació del Col·legi d’Educadors i Educadores Social de Catalunya. En cas d’un títol equivalent als exigits, s’haurà d’adjuntar un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti l’equivalència.
 • Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar-se de l’ordre ministerial del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.
 • Nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent. 

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del dissabte 12 de febrer fins el dijous 3 de març (ambdós dies inclosos)

 

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies