Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 20/06/2024 | 18:59 h

Obert el període de presentació de candidatures per participar en un nou procés de selecció per cobrir la plaça de Tècnic/a de Gestió de les Persones i constitució d'una borsa de treball

El termini s'obrirà demà dimecres 1 de desembre i finalitzarà el divendres 10 de desembre (ambdós dies inclosos)

30/11/2021

Atenció! Busques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Tècnic/a de Gestió de les Persones i la constitució d'una borsa de treball. El termini de presentació de candidatures s'obre demà dimecres 1 de desembre i finalitzarà el divendres 10 de desembre (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.


Funcions bàsiques a desenvolupar:

 • Col·laborar amb la gestió dels instruments d’ordenació del personal, plantilla, RLT, organigrama, registre de personal.
 • Elaborar informes jurídics i valoracions tècniques dintre de l’àmbit d’actuació de recursos humans.
 • Elaborar bases de selecció i provisió de llocs de treball, col·laborar en el procés tècnic i administratiu, assistir a les proves com a membre del Tribunal o òrgan seleccionador.
 • Tramitar permisos de maternitat, reducció de jornada, excedències, comissions de serveis, control i seguiment d’incapacitat per malaltia, accidents laborals, així com expedients de jubilació i de cessament voluntari, permisos retribuïts i no retribuïts, etc.
 • Gestionar i tramitar la nòmina del personal: Tramitació tècnica: càlcul, seguiment i supervisió, instrumentat amb el programa de nòmines, actualització i aplicació de la normativa referent a aquest àmbit, tramitació interna administrativa: Requeriments als departaments i elaboració de la nòmina i detall de les variacions respecte de l’anterior, propostes d’aprovació i execució de la nòmina (decrets, acords JGL o ple) i elaboració de previsions i càlcul de costos.
 • Gestió integral de les assegurances socials: Sistema de liquidació directa (SLD), sistema de remissió electrònica de documents (RED), arxius RNT, RLC, DCL, CRA a través de la plataforma SILTRA i gestió d’incidències de cotització.
 • Tramitació administrativa.
 • Càlcul de costos.
 • Resolucions.
 • Gestió integral dels processos d’afiliació al règim general, contractació laboral, processos d’incapacitat derivats de malaltia comunica i/o accident de treball, liquidacions mensuals i anuals de l’IRPF dels empleats/des públics, i qualsevol altre de similar naturalesa que li pugui ser atribuït/da.
 • Gestió de permisos, llicències, excedències, vacances, etc.
 • Tramitar els nomenaments dels funcionaris i personal eventual, contractacions laborals, per mitjà de l’elaboració de decrets, actes de presa de possessió, formalitzacions de contractes laborals i tramitar la corresponent publicació al BOPB, DOGC, etc.
 • Realitzar resolucions i certificats de reconeixement de serveis prestats en l’administració a efectes de triennis (d’antiguitat, de situació del treballador, d’ingressos, nòmines, de seguretat social, etc.).
 • Confecció, col·laboració, tramitació i suport tècnic i administratiu de tot allò relatiu a les despeses de personal del pressupost municipal.
 • Assessorar i informar en relació aspectes laborals i de contractació tant a l’àrea com a la resta de l’organització així com a entitats externes.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació funcionarial amb la Corporació.
 • Altres tasques de caràcter similar relacionades amb la seva categoria que li siguin assignades pels seus superiors.

 

Titulació mínima requerida

 • Titulació de diplomatura o grau universitari en l’àmbit de ciències socials o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies.
 • Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del dimecres 1 de desembre fins el divendres 10 de desembre (ambdós dies inclosos)

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada) fent clic aquí.
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies