Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 19:50 h
 • xec nadó

Sol·liciteu a l'Ajuntament el Xec Nadó, l'ajut per a famílies amb fills i filles nascuts/des i adoptats/des del dimarts 1 de desembre de 2020 al dimarts 30 de novembre de 2021

8/9/2021

Amb l’objectiu de reforçar la família com estructura bàsica de les relacions afectives interpersonals i com a factor de cohesió social, des de l'Ajuntament d'Abrera donem suport a les unitats familiars del municipi per tercer any consecutiu amb un ajut únic i puntual de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla.


L'ajut és per les famílies amb fills i filles nascuts/des i adoptats/des del dimarts 1 de desembre de 2020 al dimarts 30 de novembre de 2021. Per poder accedir a l’ajut és necessari trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d’Abrera i s’han de complir amb els requisits estipulats a l’article 13 de la Llei 38/2003 de subvencions.

 

Des de l'Ajuntament d'Abrera donem suport a les unitats familiars del municipi per tercer any consecutiu amb un ajut únic i puntual de 300 euros per compensar les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla.

Un dels dos progenitors o adoptants ha d’estar empadronat/da a Abrera i almenys la mare, el pare o tutors/es ha de tenir una antiguitat mínima d’un any d'empadronament previ al naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d’estar empadronat a Abrera. En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà d’acreditar que té assignada la guàrdia i custòdia del fill/a objecte de l’ajut.


L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. En cas d'incompliment per part dels perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en aquestes bases, l'Ajuntament procedirà, previ tràmit d'audiència, a l'anul·lació o revocació total o parcial de l’ajut, amb l'obligació inherent de les persones beneficiàries de retornar les quantitats percebudes.

 

La regidora d'Infància, Giulia Mirto, ha destacat que "amb el Xec Nadó acompanyem les nostres Famílies en aquest primer moment d'arribada a la Vida d'un nadó o amb l'arribada en el si de la família d'una adopció. Apostem per aquest acompanyament en el marc de totes les activitats que impulsem des de la Regidoria d'Infància. Exemples són la commemoració del Dia de la Nena, el projecte "Maternem a Abrera!, la commemoració del dia de la Família, el Casal d'Estiu municipal i la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Seguirem treballant per acompanyar les nostres famílies i seguir impulsant activitats de proximitat i projectes que fomentin el temps de qualitat en família.

 

 

Seguirem treballant per acompanyar les nostres famílies i seguir impulsant activitats de proximitat i projectes que fomentin el temps de qualitat en família

 

Com podem tramitar l’ajut?

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica, fent clic aquí (opció recomanada). Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h).  Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat. Trobareu la sol·licitud per demanar l'ajut fent clic aquí (català) i fent clic aquí (castellà).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció per cita prèvia a l'OAC serà els matins, de 9 h a 14 h.

 

Les sol·licituds es podran presentar fins al divendres 10 de desembre de 2021 inclós, preferentment de forma telemàtica a la seu electrònica. En cas de necessitat, es pot demanar cita prèvia a la OAC al T. 93 770 03 25 o a informacio@abrera.cat

 

Les sol·licituds es podran presentar fins al divendres 10 de desembre de 2021 inclós. Per sol·licitar la subvenció caldrà presentar, a més, la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
 • Còpia del llibre de família.
 • En cas d’adopció la còpia de la resolució judicial de constitució d’aquesta.
 • En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del/la menor.

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. L'ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i la situació d'estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. A aquests efectes, s'unirà als expedients individuals prova fefaent d'aquests extrems.

Recordem que l’ajut va destinat a les famílies amb nadons nascuts entre el dimarts 1 de desembre de 2020 i el dimarts 30 de novembre de 2021 i que es pot sol·licitar fins al divendres 10 de desembre de 2021.

 

Per a més informació contacteu amb el Servei d’Acció Social de l’Ajuntament (carrer Major, 3), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores del matí, i dimarts i dimecres de 16.30 h a 19 de la tarda, al telèfon de contacte 937702911 (ext.1702) i al correu electrònic infancia@abrera.cat.

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ

 

 

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies