Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 25/09/2023 | 03:29 h
 • Obrim el període de presentació de candidatures per participar en un nou procés de selecció per cobrir la plaça de Professor/a de violoncel per a l'Escola Municipal de Música d'Abrera

Obrim el període de presentació de candidatures per participar en un nou procés de selecció per cobrir la plaça de Professor/a de violoncel per a l'Escola Municipal de Música d'Abrera

El termini romandrà obert des del dimarts 24 d'agost i fins al dijous 2 de setembre (ambdós dies inclosos)

24/8/2021

Estàs desocupat/da? Cerques feina al nostre municipi? Des de l'Ajuntament d'Abrera obrim un nou procés de selecció per a la cobertura d'una plaça de Professor/a de violoncel per a l'Escola Municipal de Música abrerenca. El termini de presentació de candidatures s'ha obert aquest dimarts 24 d'agost i finalitzarà el dijous 2 de setembre (ambdós dies inclosos). A continuació us detallem les característiques del procés.


Funcions bàsiques a desenvolupar:

Les funcions a desenvolupar són les indicades a les bases de la convocatòria del procés de selecció:

 • Formar part del claustre de professors, assistir-ne a les reunions i dur a terme les tasques que se’n deriven.
 • Fer les adaptacions curriculars necessàries a cada alumne i grup d’alumnes.
 • Preparar les sessions i impartir la docència en les àrees de violoncel, orquestra i llenguatge musical i exercir la responsabilitat educativa que se’n deriva.
 • Realitzar la tutoria i orientació acadèmica dels alumnes assignats.
 • Mantenir una entrevista periòdica amb els pares/mares o tutors legals dels alumnes menors d’edat per informar-los del procés d’aprenentatge de l’alumne i obtenir-ne informació rellevant per a un bon ensenyament.
 • Mantenir relacions, en els casos que ho requereixen, amb altres institucions o serveis educatius o sanitaris que intervenen l’alumne.
 • Participar de les reunions de grup d’acció i equips docents que li pertoquin, així com acomplir les tasques que s’hi aprovin.
 • Buscar i elaborar el material necessari per a la docència.
 • Realitzar formació continuada relativa al seu lloc de treball i d’interès per a l’escola.
 • Col·laborar amb l’equip directiu en el disseny i realització de l’oferta de l’Escola Municipal per a les escoles, instituts i escoles bressols del municipi.
 • Organitzar i acompanyar els alumnes en les activitats previstes, dins i fora de l’escola i en dies laborables o festius.
 • Participar com a professor/a de l’escola i amb plena responsabilitat educativa i jurídica en els intercanvis amb grups d’alumnes del centre.
 • Vetllar pel bon manteniment d’instal·lacions, material educatiu i banc d’instruments del centre.
 • I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació requerida

Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents:

 • Estar en possessió d’una titulació Superior de Música, especialitat de violoncel o títol equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data de termini de presentació d’instàncies. 
 • Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.
 • Requisit indispensable a complir en el moment de contractació és l’acreditació de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delicte de tràfic de persones (als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència).
 • Pel que fa al català, les persones interessades en l'oferta de treball han de tenir el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

El termini de presentació de candidatures romandrà obert des del dimarts 24 d'agost i fins al dijous 2 de setembre de 2021 (ambdós dies inclosos)

 

Presentació d'instàncies

Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds:

 • De manera telemàtica a través de la seu electrònica (opció recomanada).
  Des de l'Ajuntament seguim impulsant l'atenció telefònica i l'assessorament en la tramitació electrònica. Per facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania, hem confeccionat un manual amb tota la informació. Consulteu el manual fent clic aquí.
 • Mitjançant cita prèvia a través del registre general d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1).
 • Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 03 25 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i les tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h o enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció presencial per cita prèvia a l'OAC serà els matins de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h. Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar mitjançant model d'instància normalitzat.

 

Més informació a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública fent clic aquí i a l'enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

 

 Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies