Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 02/12/2023 | 08:41 h
 • Cooperació

Ben aviat es podran sol·licitar els ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2020

Consulteu les bases de la convocatòria, en exposició pública

29/10/2020

Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera estem treballant en la convocatòria dels ajuts que concedim a les entitats privades sense afany de lucre (ONG’s), que treballen pel desenvolupament econòmic i el benestar de la població en els països en vies de desenvolupament.

Les bases reguladores de la convocatòria van ser aprovades pel Ple Municipal del nostre Ajuntament i actualment es troben en període d'exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al divendres 20 de novembre.

 

 • Formes part d'una ONG? Si estàs interessat o interessada en aquests ajuts consulta les bases fent clic aquí
   

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin per finalitat la cooperació i la sensibilització al desenvolupament i que ho facin constar en els seus estatuts. Les entitats hauran de complir els següents requisits:

 • Estar legalment constituïdes.
 • Tenir seu o delegació en l’àmbit territorial de Catalunya i estar inscrites al Registre d’Entitats d’Abrera o al de la Generalitat de Catalunya.
 • Disposar de l’estructura i capacitat suficient per a garantir el compliment dels objectius previstos.
 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No incórrer en cap causa de prohibició per obtenir la subvenció, d’acord amb l’establert als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).
 • Haver justificat els ajuts econòmics rebuts amb anterioritat de l’Ajuntament d’Abrera, quan sigui procedent.

 

Consulteu les bases per poder preparar la documentació. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals. Us informarem de com fer-ho. A Abrera treballem pel desenvolupament i la cooperació! 

 

Us informem de tota l'actualitat municipal. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies