Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 05/12/2023 | 12:03 h
 • Reducció en la tarifació del cànon de l’aigua amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19

Us informem de la nova reducció en la tarifació del cànon de l’aigua amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19

6/7/2020

Dins de les mesures que s'estan prenent amb relació a la pandèmia de la Covid-19, i en concret pel que fa a la tarifa del cànon de l’aigua, la Generalitat aplicarà un coeficient reductor de manera que cada abonat o abonada serà bonificat o bonificada per dos mesos de consum, en compliment del Decret Llei 8/2020, de 24 de març.

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

 

La minoració que suposarà aquesta mesura en la factura de l’aigua es veurà reflectida en la reducció del cànon de l’aigua a la meitat respecte del consum dels mesos d’abril i maig de 2020. Així, i com a exemple, per un consum mitjà de 40 m3, suposarà el següent estalvi a la factura de l’aigua del 2n trimestre de 2020 (el seu període voluntari de pagament és del 25/09/2020 al 26/11/2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats el dia 01/10/2020):

 • Normal (sense tarifació social) a 10,29 euros
 • Amb tarifació social 15,46 euros (en aquest cas, no s’aplica el cànon)

 

A qui va dirigit?

A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies:

 • Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur:
  • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.

 • Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives:
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.

 

 • Tarifa social del cànon de l'aigua per a col·lectius d'especial protecció:
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Reial decret legislatiu 1/2013).

 

 • Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial
  • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

 

Per a consultar més informació sobre la reducció de la tarifació del cànon de l’aigua, us podeu adreçar al web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en l’apartat de bonificacions del cànon de l’aigua (fent clic aquí) o al final d’aquesta pàgina.

 

Consulteu tota la informació sobre la prevenció i contenció del coronavirus a Abrera fent clic aquí


Us informem de tota l'actualitat. Seguiu-nos!

 • Web abrera.cat
 • Instagram @abrerainfo i Twitter @abrerainforma
 • Youtube Ajuntament d'Abrera
 • Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
 • Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.
 
FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies