Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 05/02/2023 | 00:42 h
 • Ajuntament d'Abrera

ACTUALITZACIÓ/ dijous 25 de juny. Nou Ban d'Alcaldia amb mesures en relació a l’entrada del municipi d’Abrera en l'estat de “nova normalitat”

25/6/2020

El nostre alcalde, Jesús Naharro, ha signat un nou Ban d'Alcaldia amb mesures en relació a l’entrada del municipi d’Abrera en l’estat de “nova normalitat”, des del 19 de juny de 2020 i fins a nova informació.

 

L'11 de març de 2020 passat l’Organització Mundial de la Salut va declarar la pandèmia internacional per la situació d’emergència ocasionada pel brot epidèmic de COVID-19.

En aquelles dates el nostre territori va resultar ser un dels més afectats pel virus de la COVID-19, dintre de l’Unió Europea, arribant a patir un gran nombre de contagis i de decessos que van requerir de l’adopció de mesures extraordinàries i d’urgència per tal de intentar contenir i revertir aquesta greu crisi sanitària.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya, el 12 de març de 2020, va comunicar el pas d’alerta d’emergència – 1 del Pla d’actuació del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, atesa la situació que Catalunya patia en relació al virus de la COVID-19. Així mateix, el Govern estatal va declarar, per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, l’estat d’alarma en tot el territori nacional, a fi d’adoptar les mesures necessàries per tal de protegir la salut i seguretat de la ciutadania, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, contenia una sèrie de mesures limitatives de la llibertat de circulació, així com mesures de contenció en diferents àmbits, afectant a l’àmbit educatiu i cultural, l’activitat comercial i l’hostaleria, els esdeveniments esportius, les cerimònies religioses i, en definitiva, a qualsevol activitat de concurrència pública o on pogués haver atenció presencial al públic.

Dita situació va ocasionar que l’Ajuntament d’Abrera hagués de procedir al tancament de certs equipaments públics, on normalment es desenvolupen serveis i activitats per a la ciutadania del municipi, així com també a limitar el servei d’atenció presencial a la ciutadania, a fi d’evitar la propagació de la malaltia.

Aquestes mesures van ser adoptades a través de fins a sis bans d’alcaldia en els quals s’establien les mesures municipals adoptades per l’Ajuntament a fi de revertir la crisi sanitària de la COVID-19, sempre de conformitat amb la normativa dictada per l’Estat i la Comunitat Autònoma.

Les mesures adoptades han tingut un efecte positiu sobre el control de la pandèmia i ja, des del passat 15 d’abril de 2020, la presidència de la Comissió Europea i del Consell Europeu van publicar el “Full de ruta comú europeu per l’aixecament de les mesures de contenció de la COVID-19” per mitjà del qual els diferents estats membres de la Unió Europea van començar a planificar les diferents fases que permetessin reiniciar les activitats econòmiques i socials, de manera que es minimitzés qualsevol repercussió sobre la salut de les persones i no es sobrecarreguessin els sistemes sanitaris, atenent a les orientacions de l’Organització Mundial de la Salut.

En aquest context es va dictar l’Acord de Consell de Ministres de 28 d’abril de 2020 per mitjà del qual es va aprovar el Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat, que estableix l’aixecament de les mesures de contenció de manera gradual, asimètrica, coordinada amb les Comunitats Autònomes i adaptable als canvis d’orientació necessaris en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques i del impacte de les mesures adoptades.

El Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat estableix una sèrie de fases progressives, on es flexibilitzen i moderen les mesures de contenció adoptades, i en les que els diferents territoris van avançant sempre que les xifres de contagis i decessos vagin reduint-se.

En el cas de Catalunya es va acordar establir un àmbit territorial relatiu a les regions sanitàries i els àmbits sanitaris, on la regió sanitària de Barcelona, a la que pertany el municipi d’Abrera, ha anat progressant fins a arribar a la fase III el 18 de juny de 2020.

El municipi d’Abrera, tot i entrar en la fase III en la data indicada, ha entrat en la nova normalitat un dia després, és a dir, el 19 de juny de 2019, al trobar-se en vigor en aquesta data el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, per mitjà del qual es declara la finalització de la fase III del Pla.

En relació amb l’anterior, es dicta el present ban d’alcaldia, a fi de poder adoptar les noves mesures municipals adaptades a la nova normalitat, atenent també a l’establert al Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el qual té per objectiu establir les mesures necessàries per fer front a aquesta malaltia i evitar els possibles rebrots, un cop superada la fase III del Pla per la Transició cap a la Nova Normalitat i l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma.

Pels anteriors motius es dicta aquest ban d’alcaldia, de conformitat amb l’establert als articles 53.1.f), 236.1 i 237.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, adoptant les següents mesures:

I. Ordenar el tancament a la ciutadania dels següents equipaments municipals fins l’adopció de noves mesures:

 • Edifici Polivalent
 • Hotel d'entitats
 • Casal de Can Villalba
 • Casal de Santa Maria de Villalba
 • Casal social de Les Carpes
 • Casal de la Gent Gran
 • Teatre sala municipal
 • Centre Aquàtic Municipal


II. Ordenar la suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats per l’Ajuntament Abrera que comportin l'aglomeració de persones dins el seu terme municipal, fins l’adopció de noves mesures.  

 

III. Ordenar la reobertura del mercat de venda no sedentària d’acord amb el que a continuació s’exposa:

 

 • Permetre la instal·lació de totes les parades de venda no sedentària que disposin de la corresponent autorització en les ubicacions que les autoritats indiquin.
 • L’entrada a la zona del mercat es trobarà limitada a un aforament màxim de 400 persones, que serà controlat per part de les autoritats.
 • La instal·lació de les parades es realitzarà d’acord amb les indicacions de les autoritats a fi de respectar les distàncies mínimes de seguretat.
 • Qualsevol persona o professional que es trobi a la zona de mercat es trobarà obligada a respectar una distància mínima de seguretat de 1,5 metres.
 • L’Ajuntament senyalitzarà la distància mínima de seguretat de 1,5 metres, tant entre els clients, com entre clients i paradistes, mitjançant tanques.
 • El paradistes no podran disposar de productes de prova no destinats a la venda.
 • Els paradistes i els seus treballadors hauran d’estar equipats amb mascaretes, guants i solucions hidroalcohòliques i garantir l’abastiment necessari durant tota la jornada.
 • Assegurar la neteja i desinfecció continua de les zones de contacte de les parades, inclòs els dispositius de cobrament tipus TPV.
 • Afavorir el pagament mitjançant targeta o d’altres sistemes telemàtics i informar amb cartells informatius a les parades.

IV. Ordenar la reobertura de la sala d’estudis i de la biblioteca municipal pel préstec, devolució de llibres, consulta presencial prèvia reserva.

V. Restringir l’accés i l’ús dels horts socials de Can Morral del Riu d’acord amb el que a continuació s’exposa:

 • En tot moment s'hauran de respectar una distància mínima, d'entre 1,5 m, amb altres persones i s’hauran de fer servir guants i mascaretes.
 • No s'efectuaran reunions ni es faran servir zones comunes (com les casetes d’eines) per més d’una persona alhora.
 • No es podrà fer servir el lavabo químic, el qual romandrà tancat.
 • Es recomana als/les titulars de les llicències extremar les mesures d’higiene, especialment, la desinfecció de mans.

 

VI. L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament (pl. Constitució, 1) romandrà oberta en horari de 9.00 a 14.00 hores, tot i que requerirà de cita prèvia per a l’atenció presencial.

Per aquest motiu segueixen essent preferents l’atenció telefònica i online a través del següents canals:


Canal telefònic: T. 93 770 03 25
Canal telemàtic: al web municipal abrera.cat/tràmits

L’Ajuntament d’Abrera té habilitat un servei d’assistència telefònic i virtual, en el correu electrònic informacio@abrera.cat i en el telèfon 93 770 03 25, per tal de poder donar suport a la ciutadana en relació als dubtes que els puguin sorgir sobre la tramitació electrònica.

Aquest servei d’assistència es prestarà, fins al 15 de juliol de 2020, en horari habitual de dilluns a divendres, de les 09:00 a les 14:00 hores i dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00 h.

A la resta de departaments de l’Ajuntament que disposin d’atenció personalitzada a la ciutadania es prendran les mateixes mesures establertes que a l’OAC, requerint de la corresponent cita prèvia per a l’atenció presencial.

VII. Recomanar a la ciutadania seguir els canals de comunicació municipals, amb actualització constant de les diferents accions que s'estan prenent per prevenció de la COVID-19:

 • web abrera.cat
 • xarxes socials Twitter @AbreraInforma i Instagram @abrerainfo.
 • Ràdio Abrera, al 107.9 de la FM i radioabrera.cat.

A les aplicacions gratuïtes per mòbil o tauleta a "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

VIII. Que es procedeixi a fer públic el present Ban al conjunt de la ciutadania d’Abrera i resta de persones interessades per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.

 

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies