Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 20/06/2024 | 17:25 h

ACTUALITZACIÓ/ DILLUNS 8 de juny de 2020. Nou Ban d'Alcaldia amb mesures per la prevenció del coronavirus amb vigència fins al diumenge 21 de juny de 2020

8/6/2020

El nostre alcalde, Jesús Naharro, ha signat un nou Ban d'Alcaldia amb mesures per fer front la COVID-19 a Abrera, amb vigència fins a les 00.00 hores del diumenge 21 de juny de 2020, degut al prolongament de l'Estat d'Alarma decretat per la prevenció i contenció del coronavirus, de conformitat amb l’establert al Reial decret 555/2020.

La Generalitat de Catalunya, en data de 12 de març de 2020, va comunicar el pas d’alerta d’emergència – 1 del Pla d’actuació del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per la situació que la comunitat autònoma de Catalunya pateix en relació al virus SARS-CoV-2. (coronavirus). El Govern de l’Estat va declarar per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, l’estat d’alarma en tot el territori nacional, el qual ha estat prorrogat en cinc ocasions, a fi d’adoptar les mesures necessàries per tal de protegir la salut i seguretat de la ciutadania, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Atès que dita situació d’emergència sanitària encara no ha estat superada s’ha estimat imprescindible realitzar una sisena pròrroga de l’estat d’alarma, així com de les mesures en el mateix contingudes, fins les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020, tal i com disposa el Reial decret 555/2020, de 5 de juny.

Atès les diverses recomanacions i instruccions dictades tant per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya; com pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, aquesta Alcaldia dicta el present Ban, de conformitat amb l’establert als articles 53.1.f), 236.1 i 237.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, recordant la declaració de l’estat d’alarma i adoptant les següents mesures:

I. Ordenar el tancament a la ciutadania dels següents equipaments municipals fins les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020:

 

 • 1. Centre Polivalent
 • 2. Hotel d'entitats
 • 3. Casal de Can Vilalba
 • 4. Casal de Santa Maria de Villalba
 • 5. Casal social de Les Carpes
 • 6. Casal de la Gent Gran
 • 7. Sala Municipal
 • 8. Oficines d'urbanisme i territori
 • 9. Centre Aquàtic Municipal


II. Ordenar la suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats per l’Ajuntament Abrera, dins el seu terme municipal, fins les 00.00 hores del 21 de juny de 2020.

III. Ordenar la reobertura del mercat de venda no sedentària d’acord amb el que a continuació s’exposa:

 • Les parades permeses seran les relatives a la venda de productes d’alimentació. No obstant l’anterior, a partir del dia 8 de juny de 2020, s’ampliarà el número d’aquestes amb parades d’altres productes.
 • L’entrada a la zona del mercat es trobarà limitada a un aforament màxim de 400 persones, que serà controlat per part de les autoritats.
 • La instal·lació de les parades es realitzarà d’acord amb les indicacions de les autoritats a fi de respectar les distàncies mínimes de seguretat.
 • Qualsevol persona o professional que es trobi a la zona de mercat es trobarà obligada a respectar una distància mínima de seguretat de 2 metres.
 • L’Ajuntament senyalitzarà la distància mínima de seguretat de 2 metres, tant entre els clients, com entre clients i paradistes, mitjançant tanques.
 • L’Ajuntament posarà a disposició del públic gel hidroalcohòlic o desinfectant a l’entrada de la zona de mercat.
 • El paradistes no podran disposar de productes de prova no destinats a la venda.
 • Els paradistes i els seus treballadors hauran d’estar equipats amb mascaretes, guants i solucions hidroalcohòliques i garantir l’abastiment necessari durant tota la jornada.
 • Assegurar la neteja i desinfecció continua de les zones de contacte de les parades, inclòs els dispositius de cobrament tipus TPV.
 • Afavorir el pagament mitjançant targeta o d’altres sistemes telemàtics i informar amb cartells informatius a les parades.


IV. Ordenar la reobertura de la Biblioteca Municipal pel préstec, devolució de llibres i consulta presencial, prèvia reserva.


V. Restringir l’accés i l’ús dels horts socials de Can Morral del Riu d’acord amb el que a continuació s’exposa:

 • Els/les titulars de les llicències podran accedir als horts, de forma individual, en un horari recomanat de 9.00 a 20.00 hores.
 • La permanència al recinte serà pel temps mínim imprescindible i només per collir productes i realitzar les tasques mínimes de manteniment.
 • En tot moment s'hauran de respectar una distància mínima, d'entre 1 i 2 m, amb altres persones i s’hauran de fer servir guants.
 • No s'efectuaran reunions ni es faran servir zones comunes (com les casetes d’eines) per més d’una persona alhora.
 • No es podrà fer servir el lavabo químic, el qual romandrà tancat.
 • Es recomana als/les titulars de les llicències extremar les mesures d’higiene, especialment, la desinfecció de mans, i utilitzar mascareta; procurant evitar també que les persones d'edat avançada o amb un estat de salut delicat acudeixin als horts.


VI. Ordenar la reobertura de la zona d’esbarjo de gossos amb les condicions que s’indicaran al mateix recinte.

VII. L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament (pl. Constitució, 1) romandrà tancada al públic fins les 00.00 hores del 21 de juny de 2020. No obstant l’anterior, la ciutadania disposarà dels següents canals per tal de poder realitzar les seves consultes i/o els corresponents tràmits:

 • Canal telefònic: T. 93 770 03 25
 • Canal telemàtic: al web municipal abrera.cat/tramits

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Abrera ha habilitat un servei d’assistència telefònic i virtual, en el correu electrònic informacio@abrera.cat i en el telèfon 93 770 03 25, per tal de poder donar suport a la ciutadana en relació als dubtes que els puguin sorgir sobre la tramitació electrònica.

Aquest servei d’assistència es prestarà, en horari habitual de dilluns a divendres, de les 09:00 a les 14:00 hores i dimarts i dimecres de 16:30 a 19:00 h.

A la resta de departaments de l’Ajuntament que disposin d’atenció personalitzada a la ciutadania es prendran les mateixes mesures establertes que a l’OAC.

 

VIII. Recomanar a la ciutadania seguir els canals de comunicació municipals, amb actualització constant de les diferents accions que s'estan prenent per prevenció del coronavirus SARS-CoV-2:

 • web abrera.cat
 • xarxes socials Twitter @AbreraInforma i Instagram @abrerainfo.
 • Ràdio Abrera, al 107.9 de la FM i radioabrera.cat.
 • A les aplicacions gratuïtes per mòbil o tauleta a "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

IX. Que es procedeixi a fer públic el present Ban al conjunt de la ciutadania d’Abrera i resta de persones interessades per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.

 

Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida a la ciutadania per seguir amb responsabilitat i civisme les mesures per la prevenió i contenció del coronavirus. Evitar la propagació del coronavirus és responsabilitat de totes i tots!

 

Consulteu totes les informacions i mesures preses per l'Ajuntament per la prevenció i contenció del coronavirus. Feu clic aquí.

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies