Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 17/06/2021 | 10:55 h

NOTÍCIES

  • Fem difusió de la línia d’ajuts impulsats des de la Generalitat adreçats a les persones autònomes afectades econòmicament pel coronavirus SARS-COV 2

Fem difusió de la línia d’ajuts adreçats a les persones autònomes afectades econòmicament pel coronavirus SARS-COV 2

19/3/2020

Aquests ajuts impulsats des de la Generalitat compten amb un pressupost total de 7,5 milions d’euros i es preveu beneficiar uns 4.500 autònoms, que hauran d’estar donants d’alta en activitats que les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus SARS-COV-2.

 

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes (persones físiques) hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. En tot cas, aquesta línia d’ajuts no va dirigida als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

 

La Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional actual que afecta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

 

Quan es podrà demanar aquest ajut?

L’ajut es podrà demanar a partir del proper dimecres 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar fins a final de mes. En cas que els i les treballadors i treballadores autònoms hagin iniciat la seva activitat professional fa menys d’un any la comparativa es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de la data d’alta.

 

L’import es rebrà en un únic pagament de fins a un màxim de 2.000 euros.  Així mateix, la quantia de l’ajuda es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

 

La Generalitat atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies