Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 23/04/2021 | 01:00 h

NOTÍCIES

 • Engeguem una campanya per a la compra de joguines lliures de sexisme

Engeguem una campanya per a la compra de joguines lliures de sexisme

27/12/2019

Perquè ni les joguines ni els colors tenen gènere! Amb aquest lema des de l'Ajuntament d'Abrera hem encetat aquest Nadal la campanya per a la compra de joguines i regals lliures de sexisme. El joc, com la nutrició, la salut, la protecció i l’educació, és essencial per desenvolupar el potencial dels infants, ja que contribueix al seu creixement físic, mental i social.

Des de l'Ajuntament d'Abrera volem trencar amb els estereotips sexistes que condicionen a les nenes i als nens a uns determinats jocs, ja que tothom ha de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa per igual. El joc pot ser una eina privilegiada per avançar en la superació dels estereotips sexistes presents encara a la societat, ja que és el canal vehicular des del qual els infants aprenen i es desenvolupen de forma integral; en l'àmbit psicomotor, cognitiu, afectiu i social i és a través d’aquest que s’expressen.

 

Amb ell s’autodescobreixen, exploren i experimenten, forjant la seva identitat i formant els conceptes sobre el món que els envolta des de l’imaginari social i col·lectiu. Les joguines per si mateixes no són sexistes. Ho són els missatges que poden transmetre’s en regalar-se o en la interacció amb l’infant durant el joc. A través del llenguatge també podem transmetre valors sexistes. La reproducció de conceptes sexistes a través de les joguines impedeix el ple desenvolupament dels infants i atempta contra el principi d’igualtat efectiva de dones i homes. És per això, que cal que les persones que acompanyem infants i els agents implicats, promoguin l’educació en els valors de la igualtat de gènere per facilitar que nenes i nens puguin desenvolupar tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, respectant les diferències i sense discriminar per raó de gènere.

 

Depenent de quines joguines escullin i com juguin amb elles, podem propiciar un desenvolupament integral, però si es desenvolupen valors i actituds diferents per a nens que  per a nenes, afavorirem un desenvolupament parcial i incomplet. Amb aquesta campanya per a unes joguines lliures de sexisme que engega l’Ajuntament d’Abrera des de la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+, s’ofereixen una sèrie de recomanacions per contribuir a la compra de joguines amb criteri i de valor afegit per la nostra infància, tot vetllant pel seu ple desenvolupament integral.

 

A continuació us expliquem quines podrien ser unes bones joguines:

 • La que no faci diferències entre nenes i nens.
 • La que estimuli la curiositat, la imaginació i la creativitat i sigui divertida per l’infant.
 • La que permeti aprendre i promogui el desenvolupament de les seves capacitats i habilitats personals.
 • La que afavoreixi la cooperació en lloc de la rivalitat.
 • La que tingui en compte l’edat i la maduresa de l’infant.

 

Recomanacions generals per encertar amb els nostres regals

 • Evitem els jocs i les joguines violentes o sexistes.
 • Compartint espais de joc amb la canalla podem posar en qüestió estereotips de gènere i oferir models i possibilitats de joc diverses.
 • Evitem oferir catàlegs de joguines i botigues no respectuoses amb la igualtat de gènere.
 • Analitzar conjuntament els anuncis de joguines ens permetrà acompanyar en la consciència crítica i poder triar les joguines en funció dels seus interessos per sobre de la pressió social o l’impacte publicitari.
 • Evitem l’excés de joguines, afavorint la bona selecció i qualitat d’aquestes.
 • Entre els seus regals sempre hi hauria d’haver algun conte o llibre. La Biblioteca Josep Roca i Bros ha col·laborat en la confecció d’un llistat de recomanacions de contes i llibres per categories d’edat, per tal de trencar amb estereotips sexistes, com a possibles propostes de regal i lectura durant aquest Nadal. A través d’ells podem oferir models i referents que trenquin estereotips, fora de la normativitat. Podeu consultar aquest llistat de recomanacions fent clic aquí, o al final d'aquesta pàgina.
 • Assegureu-vos que la joguina té la marca CE: és garantia que complex les normes de seguretat comunitàries.
 • Valoreu-ne l’impacte ambiental: les joguines fetes amb materials renovables solen tenir un impacte menor durant el procés de fabricació i una vida útil major.

 

Regalem amb seny i sentit: ni les joguines ni els colors tenen gènere! 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies