Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 18/04/2021 | 21:05 h

NOTÍCIES

 • Arxiu

Procés de selecció per ocupar una plaça d'arxiver/a

29/3/2019

El divendres 29 de març, l'Ajuntament va iniciar un nou procés de selecció per optar a la plaça d'arxiver/a. El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el dijous 11 d'abril.

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 

 • Organitzar i coordinar la gestió documental de la Corporació, establir criteris i instruccions pel seu funcionament i gestionar l’arxiu municipal.
 • Planificar i dissenyar els sistemes de gestió documental i el tractament de la documentació administrativa.
 • Establir i elaborar els instruments reguladors propis de la disciplina arxivística especialment quadres de classificació, instruments de descripció, calendaris d’accés i conservació dels documents.
 • Encarregar-se de la conservació i protecció dels documents de l’arxiu de la Corporació.
 • Garantir l’accés i facilitar la informació i difusió de l’arxiu de la Corporació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Requisits dels candidats
Per accedir a la convocatòria és necessari estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: Llicenciatura o grau corresponent en relació a l’àmbit arxivístic, geografia i història, ciències de la informació, humanitats i de la gestió documental i informació. Els títols expedits fora del territori de espanyol hauran d’anar acompanyats de la deguda homologació.

Els i les aspirants també han de tenir el nivell suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependències municipals o fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el divendres 12 d'abril.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública d'aquesta pàgina web i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies