Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 21:24 h

ABRERA + SOSTENIBLE: GESTIÓ DE RESIDUS A ABRERA

 • Abrera + Sostenible! Reciclage de residus domèstics

Gestió de residus a Abrera 

Gestió de residus a Abrera

 

Abrera + Sostenible! Impulsem la gestió dels residus urbans amb un nou contracte i taxa municipal, en compliment de la normativa que obliga els Ajuntaments a instaurar-la

 

Abrera + Sostenible! Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge al nostre municipi. A l'administració local estem obligats a implantar una nova taxa municipal, que ha de cobrir el 100% del cost total de la recollida i posterior tractament dels nostres residus, donant compliment a la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i economia circular, que obliga a tots els municipis a aplicar-la. Així doncs, des de l'Ajuntament d'Abrera seguim posant al centre de totes les nostres accions les persones i les famílies, oferint serveis actualitzats, especialitzats i de qualitat.

A més, treballem en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), de caràcter ambiental, social i econòmic, inclosos a l’Agenda 2030. La gestió de residus municipals és un dels àmbits clau de la política ambiental i municipal de l'Ajuntament d'Abrera en aquest mandat 2023-2027 per a una Abrera + Sostenible, tal i com han destacat les regidores Mercedes Álvarez i Maite Novell:

Mercedes Álvarez, regidora d'Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica

"La introducció d’aquesta nova taxa està motivada per l’entrada en vigor d’una llei estatal que obliga a 'equilibrar' els ingressos i les despeses de la recollida, gestió i tractament dels residus. Fins ara i des de fa molt de temps, aquesta despesa estava assumida al 100% per l’Ajuntament. Ens ho hem de prendre com a un repte, ja que l’Agència de residus de Catalunya penalitza els municipis que menys reciclen, com pitjor se separa, més alts son el costos del tractament i per tant mes alt serà el cost que haurem d’assumir entre tots i totes”.

 

Maite Novell regidora de Serveis Econòmics

"Des de l’Ajuntament d’Abrera apostem per un nou model de contracte en la gestió i tractament dels residus municipals, que entrarà en vigor l’any vinent. Es tracta d’una feina acurada i estudiada al detall des de l’anterior mandat, per tal de tenir cobert el nostre nucli urbà i barris. Actualitzant contenidors e implantant el nou servei de poda als nostres barris, com també la renovació de la flota de vehicles, ampliació en els serveis de gestió i atenció en la Deixalleria Municipal i la realització de campanyes de sensibilització per a totes i tots".

 

"Val a dir que amb aquesta taxa, des de l’equip de govern vetllarem perquè no recaigui en exclusivitat al municipi, reclamant de forma reiterada a totes les administracions superiors que s’involucrin i es corresponsabilitzin en una qüestió tant global. És la nostra responsabilitat i així de manera valenta l’entomem, seguir dibuixant un present i un futur d’una Abrera més sostenible i creixent en el temps. El benestar de les persones i les famílies d'Abrera són la nostra prioritat".

 

Abrera + Sostenible! Reciclage de residus domèstics

L'Ajuntament d'Abrera està obligat a implantar una nova taxa municipal, que ha de cobrir el 100% del cost total de la recollida i posterior tractament dels nostres residus, donant compliment a la Llei estatal 7/2022, de 8 d’abril, de residus i economia circular.

 

Abrera + Sostenible! Normativa obligatòria lleis i decrets que ha de complir l'Ajuntament.jpg

 

Com es calcularà la nova taxa?

A la nova taxa, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2024, es comptaran tots els costos que genera la gestió de recollida de residus en el nostre municipi. Així, inclourà els costos del transport (camió que recull els residus), el de les plantes que fan el tractament, l’abocador o dipòsi controlat, així com els costos de la Deixalleria Municipal. La nova taxa l'hauran d'abonar totes les llars i comerços del nostre municipi, amb el següent repartiment:

 

 • Habitatges: repartiment igualitari del cost de la gestió de residus amb tarifa plana per a totes les llars.
 • Comerços: càlcul segons la tipologia de residus generats en funció de l’activitat comercial i la superfície del comerç.

 

 

Reciclatge de residus urbans, escombraries

 

Cicle dels residus a Abrera: quin cost anual té?

Des de fa més de 15 anys, a Abrera apostem pel reciclatge i la reutilització de productes i matèries per reduir els residus. El cost anual de la gestió de residus a Abrera és d'1.450.000 €

 

Abrera + Sostenible! El futur de la gestió de residus, a les teves mans!.jpg

 

A Abrera generem residus que hem de reciclar. Amb la recollida selectiva, separem els diferents residus que generem, dipositant-los en els diferents contenidors existents, a les mini deixalleries i a la Deixalleria Municipal

 

Recollim tots els residus generats per separat, acció que té un cost per a l'Ajuntament d'Abrera de 740.000 €.

Traslladem els residus generats, d'una banda, a les plantes de reciclatge per al seu tractament, que té un cost anual de 110.000 € i, d'altra banda, a l'abocador o dipòsit controlat, amb un cost anual de 600.000 €.

 

Abrera + Sostenible! Cost anual de la gestió de residus.jpg

 

 

Nou repte pel futur de totes i tots!

Un bon tractament dels nostres residus ens permet estalviar i optimitzar recursosper a una Abrera + Sostenible. Els nostres objectius són:

 • 1. Augmentar la recollida selectiva al municipi
 • 2. Eliminar de manera progressiva els residus que no es reciclen
 • 3. Reduir els costos de la gestió dels residus
 • 4. Assolir els objectius d’obligat acompliment pels municipis abans del 31.12.24
 • 5. Treballar en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030

Abrera + Sostenible! Nou repte pel futur de totes i tots!.jpg 
 

 

Com aconseguirem els nostres objectius? Nou contracte de recollida de residus urbans

Properament, des de l'Ajuntament d'Abrera millorarem el servei de neteja dels nostres carrers i la  recollida de rebuig, orgànica, voluminosos i poda amb un nou contracte de recollida de residus urbansAmb el nou contracte de gestió de residus urbans, que entrarà en vigor l’any 2024, ampliarem la recollida selectiva de les fraccions de rebuig, orgànica, voluminosos i nou servei de poda al nostre municipi. En aquest sentit, aplicarem les següents mesures:

 • Renovem la flota de vehicles amb la incorporació de nous camions
 • Actualitzem els contenidors de rebuig i fracció orgànica, dotats de pedal i maneta
 • Implantem un nou servei de poda als nostres barris sota demanda
 • Realitzem campanyes de sensibilització adreçades a tota la població
 • Ampliem els serveis de gestió i atenció a les persones usuàries de la Deixalleria Municipal, que compta amb un nou reglament d'usos de l'equipament i amb un nou punt de reutilització de productes.

 

Abrera + Sostenible! Nou contracte de recollida de residus.jpg


 Impulsem els serveis de la nostra Deixalleria Municipal


El mes de març passat va entrar en vigor el nou contracte dels serveis de gestió i atenció als usuaris i usuàries de la Deixalleria Municipal. I aquest mes d'agost ha entrat en vigor el nou reglament, que estableix el règim jurídic regulador dels drets i obligacions de les condicions, limitacions i comportament en la utilització de la deixalleria municipal, i determinar les relacions entre el gestor del servei i les diferents persones usuàries, definint els drets i les obligacions d’ambdós, i establint tots aquells aspectes tècnics, ambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic en el marc territorial del nostre municipi.

 

Tan mateix, des de la Deixalleria Municipal d’Abrera es va iniciar el mes de juny passat la instal·lació d’un punt de reutilització de productes a la mateixa deixalleria que funciona el primer i tercer dissabte de cada mes, on s’exposaran aquells residus que hauran arribat a la deixalleria en bon estat. El servei ha estat batejat amb el nom d''Abrera Re-Utilitza', escollit entre l'alumnat de les escoles d'educació infantil i primària d'Abrera.

 

 

A Abrera millorem la gestió de residus i impulsem la nostra Deixalleria Municipal 

 

Totes i tots reciclem per una Abrera millor! Quins productes hem de reciclar?

Abrera + Sostenible! Quins materials hem de reciclar.jpg

 

Instal·lem punts d'informació sobre la recollida dels residus al municipi a tots els barris del nostre municipi

 

 

La nova taxa per la prestació del servei de gestió de residus urbans ha estat aprovada pel Ple Municipal en la sessió extraordinària celebrada aquest dijous 2 de novembre, dedicada entre altres punts a la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici de 2024, amb els votos a favor de l'Equip de Govern del PSC (10), l'abstenció d'ERC (1 vot), els vots en contra d'Alternativa d'Abrera (4), PP (1) i Vox (1).

 

A Abrera millorem la gestió de residus!   

Abrera+Sostenible 

 

 

 

 


 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T