Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 24/06/2024 | 13:19 h

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ACCEDIR AL CASAL DE JOVES

A causa de l'estat d'excepcionalitat que estem vivint per les mesures preses per la prevenció i contenció del Coronavirus, des de l'Ajuntament d'Abrera hem posat totes les energies per poder oferir activitats i espectacles prenent mesures higiènico-sanitàries excepcionals amb control d'aforament tenint en compte la distància de seguretat necessària per cada participant.

 

En el cas de ser major d'edat, només omplir l'etiqueta " dades del/la participant".


 • Dades tutor/a legal

 • Dades del/la participant

 • CERTIFICO:

  Què s’ha realitzat la comprovació dels següent símptomes abans de sortir de casa:

  • Febre o febrícula (T és igual o superior a 37.3ºC)
  • Tos
  • Dificultat per respirar
  • Falta d’olfacte/ de gust
  • Mal de coll
  • Calfreds
  • Vòmits
  • Diarrea
  • Malestar
  • Dolor muscular

  Què sóc coneixedor que en cas que presenti algun dels símptomes i/o algun convivent en presenti, el meu fill/a no podrà acudir a les activitats.

  Què el resultat ha estat el següent per al dia indicat, per a la qual cosa signo en la data assenyalada i als efectes oportuns:

 • Convivents *

 • Infant *

 • D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds d’inscripció dels espectacles de la Festa d'Abrera 2020 i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat

 •  He llegit i accepto la política de protecció de dades
 • * Camps obligatoris

 

 


AVÍS LEGAL


L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T