Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 02/12/2020 | 22:29 h

AUTORITZACIÓ CARNET CASAL DE JOVES

Empleneu les dades d'aquest formulari per realitzar la inscripció.

 

En el cas de ser major d'edat, només omplir l'etiqueta "dades del/la participant"


  • DADES DE QUI AUTORITZA

  • DADES DEL/A PARTICIPANT

  • AUTORITZO

  • D’acord amb el que disposa l'art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 i l'art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les seves dades personals s’inclouran al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que és responsable l’Ajuntament d’Abrera i seran objecte de tractament per gestionar, controlar i garantir l'anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a l’Ajuntament i dels que l’Ajuntament adreci a altres administracions o als particulars, en l’àmbit de les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que li corresponguin, mitjançant el correu electrònic: informació@abrera.cat o en el correu postal: Departament d’ Atenció Ciutadana de l’Ajuntament - Plaça de la Constitució número 1, 08630 Abrera.

  •  He llegit i accepto la política de protecció de dades
  • * Camps obligatoris

AVÍS LEGAL


L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25