Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 23/02/2018 | 19:14 h

Organització municipal > TINENTES I TINENTS D'ALCALDE

TINENTES I TINETS D’ALCALDE

 

 COMPETÈNCIES

D’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 2 de juliol de 2016 de Nomenament dels Tinents/Tinentes d’Alcalde estableix que correspon als Tinents/Tinentes d'Alcalde substituir l'Alcalde, segons l’ordre de nomenament, en cas de vacant, d’absència, de malaltia o d’impediment que faci impossible aquell l’exercici de les seves atribucions, assumint la totalitat de les seves funcions i prerrogatives, i essent alhora, responsable dels seus actes de govern dictats durant la substitució.

 

TINENTS I TINENTES:

Els Regidors i Regidores de la Corporació que son Tinents i Tinentes d’aquest Ajuntament son els següents:

 

REGIDOR/A TINENT/ES D’ALCALDE
Sr. Francisco Sánchez Escribano 1r
Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach 2n
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta 3a
Sr. Albert Roca Presas 4t
Sra. Montserrat Navarro Caraballo 5a


 

ORDRE DE SUBSTITUCIÓ:

El  seu ordre als efectes de la prelació en la substitució de l’alcaldia és el següent:

1)      Sr. Francisco Sánchez Escribano

2)      Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach

3)      Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta

4)      Sr. Albert Roca Presas

5)      Sra. Montserrat Navarro Caraballo

 

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Tinentes i tinents d'Alcalde