Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 18/08/2017 | 04:55 h

Educació > PARTICIPACIÓ

  • PARTICIPACIÓ mans entrellaçades

Tots junts sumem esforços

 

L'èxit educatiu és possible amb la implicació de tota la comunitat, educativa, veïnal i institucional. Perquè a l'ajuntament d'Abrera ho tenim clar: tots junts sumem esforços.

 

  •  El meu ajuntament


És una activitat que té com a finalitat donar a conèixer l’Ajuntament i la seva organització als alumnes de 3r d’Educació Primària de les escoles. A més, afavoreix la participació d'aquests "petits ciutadans", donant-els-hi l'oportunitat de dir la seva.

L'activitat es realitza en dues fases. La primera fase té lloc a l’aula de l’escola, on la tècnica d’educació municipal fa una introducció teòrica de l’Administració pública i de l’Ajuntament i la seva organització. I dues dinàmiques pràctiques en grup. Una d’elles té com a nom Vull ser alcalde o regidor per fer un servei al meu poble i és un simulacre d’eleccions municipals en què els alumnes en grups elaboren propostes per al municipi i les presenten a l’aula per ser escollits alcalde o regidors. La segona fase té lloc a l’Ajuntament i consisteix en una visita guiada per l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana), la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de Plens, i una entrevista amb l’alcalde. En aquesta els alumnes fan preguntes per conèixer més Abrera, l’Ajuntament i les funcions dels seus representants. A més, expliquen les propostes que en grups han elaborat i presentat a l’aula per ser escollits alcalde o regidors d’entre els seus companys. Aquesta sessió es grava i es retransmet per Ràdio Abrera.

 

Podcasts (arxius radiofònics):

Properament enllaçarem els podcasts corresponents a les següents visites:

- Escola Josefina Ibáñez:

   Visita a l'Ajuntament el 13 de desembre

- Escola Ernest Lluch:

   Visita a l'Ajuntament el 14 de desembre

- Escola Platón:

   Visita a l'Ajuntament el 15 de febrer

 

Participants:

Durant el curs 2016-2017 han participat en aquesta activitat un total de 143 alumnes.

 

  • Consell Escolar Municipal (CEM)


El Consell Escolar Municipal d’Abrera és un òrgan de participació sectorial, que té la finalitat d’establir i garantir un marc de participació i aportació de la comunitat educativa en les actuacions i els àmbits que afecten l’educació en el municipi.

L’Ajuntament d’Abrera, l’any 1989, va impulsar-ne la constitució. El març de 2016 es va aprovar pel ple un nou reglament regulador. En aquest moment, aquest òrgan està plenament constituït i funciona de manera regular per tal d’enfortir la coresponsabilitat educativa i la participació de tota la comunitat educativa d’Abrera.

Sectors que composen el CEM:

- Ajuntament
- Directors i titulars de centres
- Mestres i professorat
- Pares i mares
- Alumnat
- Personal d’administració i serveis

Primera sessió del curs 2016-2017:

La primera sessió ordinària va tenir lloc el 24 de gener amb el següent ordre del dia:

1r punt. Donar compte de la constitució del Plenari

2n punt. Creació de la Comissió Permanent

3r punt. Fixació del dia i hora de les sessions ordinàries del Plenari

4t punt. Representació del sector Alumnat en el Plenari

5è punt. Altres assumptes (proposta de temes educatius d'interès per treballar en el CEM)

6è punt.  Sobrevinguts   

Tenim previst penjar l'acta de la sessió una vegada s'hagi aprovat pel Plenari a la propera sessió.

 

  • Projecte educatiu d'Abrera (PeA)


És un projecte que busca el compromís ciutadà amb l´educació. Una educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant  va més enllà de l´escola. És un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administració i ciutadania per tirar-lo endavant. 

 

L’Ajuntament d’Abrera ha impulsat el PeA amb la voluntat de desenvolupar la dimensió participativa de l’educació. El PeA és una iniciativa que pretén repensar l'educació al municipi des del punt de vista de la ciutadania, avançant cap a una Vila Educadora. Í és un procés participatiu per fer avançar la vila cap a una concepció de l’educació a partir d’un treball en xarxa integrat i d’un projecte educatiu compartit.

 

Cronologia de les accions principals:

Prèviament al 31.03.2016: Es van fer diferents presentacions del projecte (equip de govern, regidors de la resta de partits, equips directius i professorat dels centres educatius públics i privats, entitats…).

31.03.2016: Aprovació pel Ple municipal de l’inici del procés de disseny del Projecte educatiu d’Abrera

13.09.2016: Creació del grup motor (grup de tècnics municipals) i 1a reunió

06.10.2016: 2a reunió del grup motor

22.11.2016: 3a reunió del grup motor

26.11.2016: Jornada de presentació del PeA a la ciutadania. Jornada participativa on una trentena de veïns i veïnes van poder Dir la seva! expressant inquietuds, idees i propostes sobre l’educació a la nostra vila. Els assistents van participar en diferents tallers amb moltes aportacions i propostes (àmbit escolar, àmbit fora escola, formació d’adults i transició escola-treball, la vila educa). 

30.11.2016: Creació del grup impulsor (grup de 20 ciutadans) i 1a reunió.

01.02.2017: 4a reunió del grup motor

14.02.2017: 2a reunió del grup impulsor

05.03.2017: Stand del PeA a la Fira d'oportunitats

05.04.2017: 3a reunió del grup impulsor

19.04.2017: Taller participatiu amb directors centres educatius

19.04.2017: 5a reunió del grup motor

19.04.2017: Tallers participatius amb entitats

03.05.2017 i 04.05.2017: Tallers participatius amb grups polítics

04.05.2017: Enregistrament vídeo

04.05.2017: 4a reunió del grup impulsor

 

Grup impulsor PeA a l´stand

 

Fins ara:

S’ha fet tot el procés de diagnosi de la realitat socioeducativa del municipi analitzada des de diferents perspectives (dades sociodemogràfiques, dades escolars, recursos educatius i visions de la ciutadania). Les visions de la ciutadania s’han recollit mitjançant tallers participatius i qüestionaris en què tothom ha pogut dir-hi la seva (infants, entitats, directors de centres educatius, polítics…). També s’han format dos grups: el grup impulsor (ciutadans implicats) i el grup motor (tècnics municipals) que han anat treballant el projecte.

 

En aquest moment:

Ara, fem una nova jornada: el I Fòrum educatiu d’Abrera.

En el fòrum, primerament, el grup impulsor presentarà les línies de treball acordades i després, en petits grups, els participants prioritzaran les línies que voldrien treballar per a cada àmbit del PeA el curs 2017-18 (àmbit escolar/àmbit fora escola/àmbit formació adults/àmbit vila educadora). Després, els participants es posaran en grups a fer propostes de projectes que incloguin la participació i els representaran gràficament. Finalment, es presentarà molt breument cada projecte i tots els participants podran votar dos d’entre tots els projectes. Com a resultat del fòrum, es tindrà la priorització de projectes feta pels ciutadans que, posteriorment, valorarà l’Ajuntament d’Abrera (polítics i tècnics) per acordar quin o quins projectes es treballaran el proper curs.

 

Vídeo per difondre el I Fòrum educatiu d'Abrera:

PROJECTE EDUCATIU D’ABRERA!

Un projecte participatiu per a millorar l’educació avançant cap a una vila educadora

 

Et presentem:

1 vídeo de 3 minuts

amb 22 frases sobre educació

amb 55 persones que són referents educatius a Abrera

Fes-lo córrer entre els teus contactes!

 

I vine al I Fòrum educatiu d’Abrera!

Dissabte 20 de maig, a les 10 h, a la Casa de Cultura

 

Enllaç al vídeo:

http://www.ajuntamentabrera.cat/site1/video/ae3a0c9d63336860ae0b3728b34e818a

 

Documents d'interès:

Cartell Fòrum educatiu Abrera.pdf

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Educació > Participació
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25