Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 20/04/2018 | 10:54 h

Organització municipal > PLE MUNICIPAL

PLENS MUNICIPALS

CONFIGURACIÓ

La  configuració del Ple municipal, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

 • Sr. Jesús Naharro Rodríguez, Alcalde (PSC)

 

Regidors/res:

 • Sr. Francisco Sánchez Escribano, regidor delegat d’Esports, Salut i Gent Gran (PSC)
 • Sr. Albert Roca Presas, regidor delegat d’Obres i Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat (PSC)
 • Sr. Jose Luís Hita Bullón, regidor delegat de Seguretat Ciutadana (PSC)
 • Sra, Montserrat Navarro Caraballo, regidora delegada de Comunicació, Dones i Igualtat i Infància (PSC)
 • Sra. Maria Teresa Novell Joya, regidora delegada d'Hisenda i Serveis Socials (PSC)
 • Sr. Miguel Carrión Mateo, regidor (Ad’A)
 • Sr. José Andrés Martín Álamo, regidor (Ad’A)
 • Sra. M. del Pilar García Romero, regidora (Ad’A)
 • Sr. Valeri Mena Doce, regidor (Abrera en Comú-E)
 • Sr. Iván Serrano Rodríguez, regidor (Abrera en Comú-E)
 • Sra. Cristina Bigordà Vargas, regidora (Abrera en Comú-E)
 • Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach, regidor delegat de Medi Ambient i Sanitat (ERC)
 • Sra. María José Orobitg Della, regidora delegada d’Ensenyament, Acció Cultural i Patrimoni Cultural (ERC)
 • Sr. Juan Agustín Esteban Jiménez, regidor (C’s)
 • Sr. Julián Gregorio de Antón Pérez, regidor (PP)
 • Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta, regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme (CiU)

 

 

SESSIONS

Les sessions ordinàries del Ple de la corporació es convoquen amb caràcter periòdic, i tenen lloc el dijous de la darrera setmana dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre i en el mes de juliol, el dijous de la tercera setmana, a les 19:00 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte.

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Ple Municipal