Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 07:07 h

Organització municipal > COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

CONFIGURACIÓ

La  configuració de la Comissió especial de comptes, òrgan col·legiat municipal deliberant d’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple de caràcter econòmic, està integrada pels membres següents:

 

President: Jesús Naharro Rodríguez. Suplent: Francisco Sánchez Escribano
Vocal: Maria Teresa Novell Joya. Suplent: Albert Roca Presas
Vocal: José Andrés Martín Álamo. Suplent: María del Pilar García Romero
Vocal: Valeri Mena Doce. Suplent: Joaquín Eandi Cuttica
Vocal: Francesc Xavier Serret i Marsiñach. Suplent: María José Orobitg Della
Vocal: Mónica Lorente Gil
Vocal: Julian Gregorio de Antón Pérez
Vocal: Mònica Torre-Marín Cuesta

 

 

REPRESENTACIÓ:

 

La Comissió Especial de Comptes està representada per un membre de cada grup polític municipal, aplicant-se el sistema de vot ponderat segons el següent barem:

 

Grup municipal Percentatge Vots
PSC-CP 35,29 % 6
Ad’A 17,65 % 3
ABRERA EN COMÚ-E 17,65 % 3
ERC 11,77 % 2
C's 5,88 % 1
PP 5,88 % 1
CIU 5,88 % 1

 

 

SESSIONS

Les  sessions de la Comissió especial de comptes es convoquen d’acord amb allò establer per als funcionament del òrgans col·legiats.

 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Comissió Especial de Comptes
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25