Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 19/03/2019 | 05:13 h

Organització municipal > COMISSIONS INFORMATIVES

 

LES COMISSIONS INFORMATIVES

CONFIGURACIÓ

La  configuració de la Comissió informativa, òrgan col·legiat municipal deliberant d’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, està integrada pels membres següents:

 

President: Jesús Naharro Rodríguez. Suplent: Albert Roca Presas
Vocal: Francisco Sánchez Escribano. Suplent: Montserrat Navarro Caraballo
Vocal:Miquel Carrión Mateo. Suplent: José Andrés Martín Álamo
Vocal: Valeri Mena Doce. Suplent: Cristina Bigordà Vargas
Vocal: Francesc Xavier Serret i Marsiñach. Suplent: María José Orobitg Della

Vocal: Mónica Lorente Gil
Vocal: Julian Gregorio de Antón Pérez
Vocal: Mònica Torre-Marín Cuesta          

 

Assistiran a les seves sessions, sense vot, els Regidors i Regidores Sr. Albert Roca Presas, Sra. Maria Teresa Novell Joya, Sr. Jose Luís Hita Bullón, Sra. María José
Orobitg Della, Sr. Joaquín Eandi Cuttica, Sra. Cristina Bigordà Vargas, Sr. José Andrés Martín Álamo, Sra. María del Pilar García Romero, prèvia petició específica de
l’Alcaldia.

 

 

REPRESENTACIÓ:

 

La Comissió informativa està representada per un membre de cada grup polític municipal, aplicant-se el sistema de vot ponderat segons el següent barem:

 

Grup municipal Percentatge Vots
PSC-CP 35,29 % 6
Ad’A 17,65 % 3
ABRERA EN COMÚ-E 17,65 % 3
ERC 11,77 % 2
C's 5,88 % 1
PP 5,88 % 1
CIU 5,88 % 1

 

 

SESSIONS

Les  sessions ordinàries de la Comissió Informativa es convoquen amb caràcter periòdic i tenen lloc el dijous anterior a la celebració del ple municipal dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 19:00 hores en el sala de juntes de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte. 

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Comissions Informatives
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25