Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 20/04/2018 | 10:52 h

Organització municipal > JUNTA DE GOVERN LOCAL

LA JUNTA DE GOVERN

 

CONFIGURACIÓ

La  configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

Sr. Jesús Naharro Rodríguez

 

Vocals:

Sr. Francisco Sánchez Escribano, Sr. Francesc Xavier Serret i Marsiñach, Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta, Sr. Albert Roca Presas, Sra. Montserrat Navarro Caraballo.


Assistiran a les seves sessions, sense vot, el Regidors i Regidores, Sr. José Luis Hita Bullón, Sra. Maria Teresa Novell Joya i la Sra. María José Orobitg Della, previ requeriment específic de l’Alcaldia.

 

SESSIONS

La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions ordinàries amb caràcter periòdic i automàtic, tots els dimarts de la primera i tercera setmana del mes, a les 18:00 hores, a la sala de juntes o en el lloc habilitat a l'efecte en l’Ajuntament d’Abrera.

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Junta de govern local