Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 14/06/2021 | 15:32 h

Educació > AJUTS ECONÒMICS I TRANSPORT ESCOLAR

 • AJUTS puzzle

A favor de la igualtat d'oportunitats

 

L'objectiu de l'Ajuntament d'Abrera per garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu té un clar exemple en els ajuts que s'ofereixen des del Servei d'Educació.

 

 

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text, ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals

 

  • Subvenció del 50% del cost dels llibres de text i del material autoeditat
  • Ajut de 75 € per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital
  • Subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals
  • Subvenció del 50% del cost del material didàctic per als alumnes matriculats en escoles d’educació especial

 

L'ajut s'adreça a tots els alumnes empadronats a Abrera (a data 01.01.2020) i matriculats en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t d’ESO.

 

Per a aquelles famílies que van comprar els llibres de text a través de les AMPA dels centres públics d’Abrera, la subvenció ja es va aplicar directament en el moment de la seva adquisició.

 

Aquelles famílies que van comprar els llibres de text/ordinador a través d’un comerç o per qualsevol altre mitjà i van sol·licitar l’ajut dins del termini (màxim el 30.10.2020) rebran l'ajut mitjançant transferència bancària en les properes setmanes, sempre i quan reuneixin els requisits establerts a la convocatòria. 

 

Seguidament, publiquem el decret de concessió dels ajuts detallat segons la data de sol·licitud i el núm. de registre d'entrada. Per a qualsevol dubte, adreçar-se al Servei d'Educació.  

 

Documents:

Decret aprovació concessió ajuts a families 2020-2021.pdf

Bases específiques ajut llibres de text i material digital 2020-2021.pdf

 

Ajuts econòmics escolaritat, menjador i acollida per a infants de l'Escola Bressol Municipal

 

La finalitat d’aquests ajuts és la de contribuir a l’accés a l’escola bressol municipal sota el principi d’igualtat d’oportunitats.

 

Per a l’atorgament dels ajuts es té en compte:

 

▪ La situació econòmica de la unitat familiar (segons nivell de renda)

▪ Les situacions específiques que pugui acreditar la família (família nombrosa, monomarental/monoparental, infants en acolliment, condició de discapacitat, tenir un germà al centre)

▪ La valoració socioeducativa dels Serveis Socials Bàsics (en cas que la família estigui atesa en aquests serveis)

  

Aquelles famílies, dels infants matriculats al centre el curs 2020-2021, que vulguin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i la resta de documentació quan es publiqui la convocatòria el febrer o març de 2021. 

 

Ajuts econòmics per als centres educatius i per a les AMPA

 

 • Subvenció anual per a les escoles, l'institut i totes les AMPA

 

 

Transport escolar

 

 • Transport pels alumnes de P3 a batxillerat

 

     Servei de transport escolar gratuït pels alumnes escolaritzats a l´Escola Francesc Platón i Sartí (de P3 a 6è) i a l'Institut Voltrera (ESO i batxillerat) i empadronats als següents barris:

     - Ca n'Amat
     - Can Vilalba
     - Santa Maria de Vilalba
     - Les Carpes
     - Sant Miquel

     El servei s'ha de sol·licitar en el centre educatiu en el moment de tramitar la matrícula.

 

Document:

Parades i horaris transport escolar 2020-2021 (Escola Platón i Institut Voltrera).pdf

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Educació > Ajuts econòmics i transport escolar