Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/07/2024 | 21:48 h

Educació > SERVEIS - EDUCACIÓ - AJUTS I TRANSPORT ESCOLAR ESB

 • AJUTS puzzle

A favor de la igualtat d'oportunitats

 

L'objectiu de l'Ajuntament d'Abrera per garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu té un clar exemple en els ajuts que s'ofereixen des del Servei d'Educació.

 

 

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text, ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals

 

  • Subvenció del 50% del cost dels llibres de text i del material autoeditat
  • Ajut de 75 € per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital
  • Subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals
  • Subvenció del 50% del cost del material didàctic per als alumnes matriculats en escoles d’educació especial

 

L'ajut s'adreça a tots els alumnes empadronats a Abrera (a data 01.01.2021) i matriculats en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t d’ESO.

 

Per a aquelles famílies que van comprar els llibres de text a través de les AMPA dels centres públics d’Abrera, la subvenció ja es va aplicar directament en el moment de la seva adquisició.

 

Aquelles famílies que van comprar els llibres de text/ordinador a través d’un comerç o per qualsevol altre mitjà (a través del centre educatiu o AMPA, en el cas que l’escolarització sigui fora d’Abrera) van sol·licitar l’ajut i ja es va resoldre en els darrers mesos de l'any passat. 

 

Seguidament, podeu consultar el decret en el que es van aprovar la concessió dels ajuts. Podeu fer la consulta de la resolució de la vostra sol·licitud a partir del núm. del primer registre d'entrada que vàreu presentar a l'Ajuntament. 

Decret aprovació concessió ajuts a famílies llibres text i ordinadors 2021-2022.pdf

 

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al Servei d'Educació:

Tel. 93 770 47 32

educacio@abrera.cat

 

Altres documents:

Carta ajut llibres per a les famílies (català).pdf

Carta ajut llibres per a les famílies (castellà).pdf

Bases específiques ajut llibres de text i material digital.pdf

 

 

Ajuts econòmics escolaritat, menjador i acollida per a infants de l'Escola Bressol Municipal

 

La finalitat d’aquests ajuts és la de contribuir a l’accés a l’escola bressol municipal sota el principi d’igualtat d’oportunitats.

 

Per a l’atorgament dels ajuts es té en compte:

 

▪ La situació econòmica de la unitat familiar (segons nivell de renda)

▪ Les situacions específiques que pugui acreditar la família (família nombrosa, monomarental/monoparental, infants en acolliment, condició de discapacitat, tenir un germà al centre)

▪ La valoració socioeducativa dels Serveis Socials Bàsics (en cas que la família estigui atesa en aquests serveis)

  

Aquelles famílies, dels infants matriculats al centre el curs 2021-2022, que vulguin participar en la convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i la resta de documentació quan es publiqui el setembre o octubre de 2021. 

 

 

Ajuts econòmics per als centres educatius i per a les AMPA

 

 • Subvenció anual per a les escoles, l'institut i totes les AMPA

 

 

Transport escolar

 

 • Transport pels alumnes de P3 a batxillerat

 

     Servei de transport escolar gratuït pels alumnes escolaritzats a l´Escola Francesc Platón i Sartí (de P3 a 6è) i a l'Institut Voltrera (ESO i batxillerat) i empadronats als següents barris:

     - Ca n'Amat
     - Can Vilalba
     - Santa Maria de Vilalba
     - Les Carpes
     - Sant Miquel

     El servei s'ha de sol·licitar en el centre educatiu en el moment de tramitar la matrícula.

 

Document:

Parades i horaris transport escolar 2021-2022 (Escola Platón i Institut Voltrera).pdf

 

Horari Bus Escolar 2021-2022

 

 

 

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Educació > Ajuts econòmics