Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 18/09/2019 | 11:56 h

Educació > AJUTS

 • AJUTS puzzle

A favor de la igualtat d'oportunitats

 

L'objectiu de l'Ajuntament d'Abrera per garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu té un clar exemple en els ajuts que s'ofereixen des del Servei d'Educació.

 

 

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text, ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals

 

  • Subvenció del 50% del cost dels llibres de text i del material autoeditat
  • Ajut de 75 € per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital
  • Subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals
  • Subvenció del 50% del cost del material didàctic per als alumnes matriculats en escoles d’educació especial

 

L'ajut s'adreça a tots els alumnes empadronats a Abrera i matriculats en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t d’ESO.

 

Per a aquelles famílies que comprin els llibres de text a través de les AMPA dels centres públics d’Abrera, la subvenció ja s'aplicarà directament en el moment de la seva adquisició.

 

Aquelles famílies que comprin els llibres de text/ordinador a través d’un comerç o per qualsevol altre mitjà i sol·licitin l’ajut a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, dintre del període de la convocatòria del curs 2019-2020 que s'està preparant, rebran l'ajut mitjançant transferència bancària al compte indicat.

 

Documents de l'anterior convocatòria 2018-2019:

Model de sol·licitud.pdf

Carta informativa.pdf

Com s'ha de presentar la factura.pdf

Bases específiques.pdf

 

La convocatòria del curs 2019-2020 s'està preparant.

 

Ajuts econòmics escolaritat, menjador i acollida per a infants de l'Escola Bressol Municipal

 

 • Ajuts escolaritat, menjador i acollida per a infants de 0 a 3 anys

 

La finalitat d’aquests ajuts és la de contribuir a l’accés a centres i serveis educatius públics del primer cicle d’educació infantil sota el principi d’igualtat d’oportunitats.

 

Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:

 

▪ La situació socioeconòmica de la unitat familiar (segons nivell de renda)

▪ Les situacions específiques que pugui acreditar la família (família nombrosa, monoparental, condició de discapacitat, tenir un germà al centre...)

▪ La valoració dels serveis socials (en cas que la família estigui atesa en aquests serveis)

 

Es preveu una convocatòria per al curs 2018-2019 i 2019-2020. Està prevista la seva publicació el mes de maig o juny de 2019.
 

Documents:

No disponibles

 

 

Ajuts econòmics per als centres educatius i per a les AMPA

 

 • Subvenció anual per a les escoles, l'institut i totes les AMPA

 

 

Transport escolar

 

 • Transport pels alumnes de P3 a 4t d'ESO

 

     Servei de transport escolar gratuït pels alumnes escolaritzats a l´Escola Francesc Platón i Sartí (de P3 a 6è) i a l'Institut Voltrera (de 1r a 4t d´ESO) i empadronats als següents barris:

     - Ca n'Amat
     - Can Vilalba
     - Santa Maria de Vilalba
     - Les Carpes
     - Sant Miquel

     El servei s'ha de sol·licitar en el centre educatiu en el moment de tramitar la matrícula.

 

 • Transport pels alumnes de batxillerat de l'institut Voltrera

    

     Servei de transport gratuït pels alumnes de batxillerat de l'Institut Voltrera i empadronats als següents barris:

     - Ca n'Amat
     - Can Vilalba
     - Santa Maria de Vilalba
     - Les Carpes
     - Sant Miquel

 

     Per a fer ús d'aquest servei es necessita obtenir un carnet que el pare, la mare o el tutor de l'alumne/a (en cas que sigui menor d'edat) o l'alumne/a (en cas que sigui major d'edat) pot sol·licitar a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de  l’Ajuntament d’Abrera mitjançant una instància i adjuntant:

 

     - Una fotografia de l'alumne mida carnet

     - Una fotocòpia del DNI de l'alumne/a

     - Un certificat de l'institut que acrediti que l'alumne/a està cursant batxillerat en el centre

 

    Ja podeu tramitar el carnet per al curs 2019-2020,

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Educació > Ajuts
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25