Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 12/11/2019 | 10:14 h

Educació > AJUTS

 • AJUTS puzzle

A favor de la igualtat d'oportunitats

 

L'objectiu de l'Ajuntament d'Abrera per garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu té un clar exemple en els ajuts que s'ofereixen des del Servei d'Educació.

 

 

Ajuts per a l'adquisició de llibres de text, ordinador/tauleta digital i continguts educatius digitals

 

  • Subvenció del 50% del cost dels llibres de text i del material autoeditat
  • Ajut de 75 € per a l'adquisició de l'ordinador o la tauleta digital
  • Subvenció del 50% del cost dels continguts educatius digitals
  • Subvenció del 50% del cost del material didàctic per als alumnes matriculats en escoles d’educació especial

 

L'ajut s'adreça a tots els alumnes empadronats a Abrera i matriculats en centres educatius públics o concertats en qualsevol dels cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t d’ESO.

 

Per a aquelles famílies que comprin els llibres de text a través de les AMPA dels centres públics d’Abrera, la subvenció ja s'aplica directament en el moment de la seva adquisició.

 

Aquelles famílies que comprin els llibres de text/ordinador a través d’un comerç o per qualsevol altre mitjà han de sol·licitar l’ajut a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, dintre del període de la convocatòria del curs 2019-2020 (1 d'octubre a 15 de novembre de 2019), i rebran l'ajut mitjançant transferència bancària al compte indicat.

 

Documents:

Model sol·licitud.pdf

Com s'ha de presentar la factura.pdf

Carta informativa.pdf

Bases específiques.pdf

 

En el cas que se us requereixi documentació complementària, des del Servei d'Educació, aquest és el model que s'ha de presentar:

Model requeriment documentació complementària.pdf

 

 

Ajuts econòmics escolaritat, menjador i acollida per a infants de l'Escola Bressol Municipal

 

 • Ajuts escolaritat, menjador i acollida per a infants de 0 a 3 anys curs 2018-2019

 

La finalitat d’aquests ajuts és la de contribuir a l’accés a l’escola bressol municipal sota el principi d’igualtat d’oportunitats.

 

Per a l’atorgament dels ajuts es tindrà en compte:

 

▪ La situació socioeconòmica de la unitat familiar (segons nivell de renda)

▪ Les situacions específiques que pugui acreditar la família (família nombrosa, monoparental, infants en acolliment, condició de discapacitat, tenir un germà al centre)

▪ La valoració socioeducativa dels Serveis Socials Bàsics (en cas que la família estigui atesa en aquests serveis)

 

Els ajuts concedits es rebran directament al compte corrent, a través de l’empresa que gestiona l’Escola Bressol Municipal. Com que els ajuts corresponen al curs anterior, ja finalitzat, el pagament es farà amb caràcter retroactiu.

 

Aquelles famílies, dels infants matriculats al centre el curs 2018-2019, que vulguin participar en aquesta convocatòria hauran de presentar la sol·licitud i la resta de documentació, del 28 d’octubre al 8 de novembre de 2019 (ambdós inclosos), presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o, per via electrònica (necessari disposar de DNIe o certificat electrònic reconegut), a través de la seu electrònica de l’apartat tràmits de la pàgina web municipal. L’imprès de sol·licitud està disponile a l’Escola Bressol Municipal, a la pàgina web municipal i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, on es poden consultar també les bases de la convocatòria.

 

Documents:

Model sol·licitud 2018-2019

Escrit informatiu per a les famílies 2018-2019.pdf

Bases específiques 2018-2019.pdf

 

 • Ajuts escolaritat, menjador i acollida per a infants de 0 a 3 anys curs 2019-2020

 

També es preveu una convocatòria per al curs 2019-2020. Està prevista la seva publicació en les properes setmanes.

 

 

Ajuts econòmics per als centres educatius i per a les AMPA

 

 • Subvenció anual per a les escoles, l'institut i totes les AMPA

 

 

Transport escolar

 

 • Transport pels alumnes de P3 a 4t d'ESO

 

     Servei de transport escolar gratuït pels alumnes escolaritzats a l´Escola Francesc Platón i Sartí (de P3 a 6è) i a l'Institut Voltrera (de 1r a 4t d´ESO) i empadronats als següents barris:

     - Ca n'Amat
     - Can Vilalba
     - Santa Maria de Vilalba
     - Les Carpes
     - Sant Miquel

     El servei s'ha de sol·licitar en el centre educatiu en el moment de tramitar la matrícula.

 

 • Transport pels alumnes de batxillerat de l'institut Voltrera

    

     Servei de transport gratuït pels alumnes de batxillerat de l'Institut Voltrera i empadronats als següents barris:

     - Ca n'Amat
     - Can Vilalba
     - Santa Maria de Vilalba
     - Les Carpes
     - Sant Miquel

 

     Per a fer ús d'aquest servei es necessita obtenir un carnet que el pare, la mare o el tutor de l'alumne/a (en cas que sigui menor d'edat) o l'alumne/a (en cas que sigui major d'edat) pot sol·licitar a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de  l’Ajuntament d’Abrera mitjançant una instància i adjuntant:

 

     - Una fotografia de l'alumne mida carnet

     - Una fotocòpia del DNI de l'alumne/a

     - Un certificat de l'institut que acrediti que l'alumne/a està cursant batxillerat en el centre

 

    Ja podeu tramitar el carnet per al curs 2019-2020,

 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

SERVEIS > Educació > Ajuts
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25