Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 03/12/2022 | 08:15 h

Sol·licitud de cessió d'espais municipals

Aquest procediment permet a entitats i associacions sol·licitar la cessió d'un espai municipal per a la realització d'actes, reunions o festes. També per la sol·licitud de material propietat de l'Ajuntament d’Abrera necessari per portar a terme l'activitat.


Qui ho pot sol·licitar?

Entitats i associacions

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l'any, amb una antel·lació mínima de 10 dies naturals previs a la realització de l’acte/activitat.

Termini de tramitació

Un cop rebuda la petició, el servei destinatari n’avaluarà la idoneïtat i revisarà i confirmarà la disponibilitat mitjançant comunicació escrita.

Cost de la tramitació

Aquest tramit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

O de manera telemàtica a través de la seu electrònica, clicant aquí.


Requisits i Documentació requerida

  •  En el cas necessari l’Ajuntament demanarà la informació complementària necessària per al desenvolupament de l’activitat
  •  L’entitat/associació es compromet a vetllar per les següents obligacions:

Respectar les normes de convivència mínimes i complir amb l’horari de l’activitat acordat a la sol·licitud 

Respectar les instal·lacions, equipaments i mobiliari del centre

Deixar l’equipament en condicions òptimes de neteja i ordre

Donar trasllat al servei de referència de qualsevol incidència o modificació esdevinguda en relació a l’activitat realitzada

Retornar les claus al departament un cop finalitzada l’activitat (màxim 5 dies naturals)

  •  L’Ajuntament es reserva el dret de modificar les autoritzacions per a causes d’interès públic preponderant

Unitat tramitadora

Àrea de Serveis a les persones, Cultural i de Lleure

Normativa aplicable

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ordenança de civisme i convivència ciutadana  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T