Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 23/09/2021 | 21:11 h

NOTÍCIES

 • Ajuntament d'Abrera
 • 14 d'abril de 2020. Nou Ban d'Alcaldia amb noves mesures per la prevenció i contenció del coronavirus al nostre municipi
 • 14 D'ABRIL. Nou Ban d'Alcaldia amb noves mesures per la prevenció i contenció del coronavirus al nostre municipi

  + 1

 • 14 D'ABRIL. Nou Ban d'Alcaldia amb noves mesures per la prevenció i contenció del coronavirus al nostre municipi

ACTUALITZACIÓ. DIMARTS 14 D'ABRIL. 19.15 H. Nou Ban d'Alcaldia amb noves mesures per la prevenció i contenció del coronavirus al nostre municipi

14/4/2020

El nostre alcalde, Jesús Naharro, ha signat avui dimarts, 14 d'abril de 2020, un nou Ban d'Alcaldia amb noves mesures per la prevenció i contenció de la pandèmia del coronavirus, aplicables fins les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020.

La Generalitat de Catalunya, en data de 12 de març de 2020, va comunicar el pas d’alerta d’emergència – 1 del Pla d’actuació del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per la situació que la comunitat autònoma de Catalunya pateix en relació al virus SARS-CoV-2. (coronavirus).

 

El Govern de l’Estat va declarar per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, l’Estat d’Alarma en tot el territori nacional, durant un termini de 15 dies naturals, a fi d’adoptar les mesures necessàries per tal de protegir la salut i seguretat de la ciutadania, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

 
Dita situació d’emergència sanitària no va ser superada en el termini previst inicialment en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, motiu pel qual s’ha estimat imprescindible prorrogar l’estat d’alarma declarat en el citat reial decret, així com les mesures en el mateix contingudes, fins les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020, tal i com disposa el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril.

 
Atès les diverses recomanacions i instruccions dictades tant per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya; com pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, aquesta Alcaldia dicta el present Ban, de conformitat amb l’establert als articles 53.1.f), 236.1 i 237.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, recordant la declaració de l’estat d’alarma i adoptant les següents mesures:

 
I. Ordenar el tancament a la ciutadania dels següents equipaments municipals fins les 00.00 hores del dia 26 d’abril de 2020:

 • Centre Polivalent
 • Hotel d'entitats
 • Casa de Cultura i Biblioteca
 • Casal Social de Can Villalba
 • Casal Social de Santa Maria de Villalba
 • Casal Social de Les Carpes
 • Casal de la Gent Gran
 • Teatre Sala Municipal
 • Escola bressol Municipal Món Petit
 • Oficines d'urbanisme i territori
 • Centre Aquàtic Municipal i qualsevol altre equipament esportiu municipal
 • Pistes de les escoles municipals i Institut Voltrera
 • Deixalleria municipal

II. Ordenar la suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats per l’Ajuntament Abrera, dins el seu terme municipal, així com del mercat de venda no sedentària, fins les 00.00 hores del 26 d’abril de 2020.


III. Restringir l’accés i l’ús dels Horts Socials de Can Morral del Riu d’acord amb el que a continuació s’exposa:

 •  Els/les titulars de les llicències podran accedir als horts, de forma individual, en un horari recomanat de 9.00 a 13.00 hores.La permanència al recinte serà pel temps mínim imprescindible i només per collir productes i realitzar les tasques mínimes de manteniment.
 • En tot moment s'hauran de respectar una distància mínima, d'entre 1 i 2 m, amb altres persones i s’hauran de fer servir guants.No s'efectuaran reunions ni es faran servir zones comunes (com les casetes d’eines) per més d’una persona alhora.
 • No es podrà fer servir el lavabo químic, el qual romandrà tancat.Es recomana als/les titulars de les llicències extremar les mesures d’higiene, especialment, la desinfecció de mans, i utilitzar mascareta; procurant evitar també que les persones d'edat avançada o amb un estat de salut delicat acudeixin als horts.

IV. L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament (pl. Constitució, 1) romandrà tancada al públic fins les 00.00 hores del 26 d’abril del 2020. No obstant l’anterior, la ciutadania disposarà dels següents canals per tal de poder realitzar les seves consultes i/o els corresponents tràmits:

 •  Canal telefònic: T. 93 770 03 25
 • Canal telemàtic: al web municipal abrera.cat/tramits

 

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Abrera ha habilitat un servei d’assistència telefònic i virtual, en el correu electrònic informacio@abrera.cat i en el telèfon 93 770 03 25, per tal de poder donar suport a la ciutadana en relació als dubtes que els puguin sorgir sobre la tramitació electrònica. Aquest servei d’assistència es prestarà, en horari de dilluns a divendres, de les 08.00 a les 20.00 hores.

 

A la resta de departaments de l’Ajuntament que disposin d’atenció personalitzada a la ciutadania es prendran les mateixes mesures establertes que a l’OAC.

 

V. Recomanar a la ciutadania seguir els canals de comunicació municipals, amb actualització constant de les diferents accions que s'estan prenent per prevenció del coronavirus SARS-CoV-2:

 • web abrera.cat
 • xarxes socials Twitter @AbreraInforma i Instagram @abrerainfo.
 • Ràdio Abrera, al 107.9 de la FM i radioabrera.cat.
 • A les aplicacions gratuïtes per mòbil o tauleta a "Connecta't a Abrera" i "Ràdio Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.

VI. Que es procedeixi a fer públic el present Ban al conjunt de la ciutadania d’Abrera i resta de persones interessades per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.

 

 

Consulteu les mesures preses des de l'Ajuntament d'Abrera per fer front el coronavirus fent clic aquí.

 

Us informem de tota l'actualitat sobre el coronavirus. Seguiu-nos!

 

FALDO NOTICIES CORONAVIRUS CANALS COMUNICACIÓ

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies