Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 23/09/2021 | 21:12 h

NOTÍCIES

 • Renova't el DNI a Abrera

Nova data al gener i febrer per a la renovació del DNI a Abrera

19/12/2019

Durant el proper mes de gener i febrer es durà a terme a Abrera una nova campanya de renovació del Document Nacional d'Identitat (DNI) per caducitat, pèrdua o de nova creació.

Segons ha comunicat el Cuerpo Nacional de Policía, el servei per renovar el DNI a Abrera es realitzarà els dimarts 21 de gener i el divendres 25 de febrer de 2020 de 09.00 h a 12.30 h a la Casa de Cultura (Federico Garcia Lorca, 17). En total, es donaran 50 cites per a renovacions per caducitat o pèrdua i 5 cites més per a DNI de nova creació.

 

 

Les entregues dels DNI es faran els divendres 24 de gener i 28 de febrer de 2020 de 09.00 a 11.00 hores.

 

Reserves

Els/les interessats i interessades per fer la seva reserva de cita es poden adreçar a la recepció de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) i per telèfon al 93 770 03 25. L’horari de la nostra recepció és de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h, i les tardes de dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h. 

 

Documentació necessària

 

Per renovació:

 • DNI anterior
 • 12 € en efectiu (s’ha de  portar aquesta quantitat  exacta). Gratuït per a famílies nombroses (s’ha d’acreditar) o canvi de domicili si no ha caducat el DNI actual.
 • Fotografia actual  en color (per a DNI)

 

Per pèrdua:

 •  Es requereix la denúncia prèvia de la pèrdua o subtracció
 •  12 € en efectiu (s’ha de  portar aquesta quantitat  exacta). Gratuït per a famílies nombroses (s’ha d’acreditar) o canvi de domicili si no ha caducat el DNI actual.
 •  2 Fotografies actuals  en color (per a DNI)

  

De nova creació:

 • 12 € en efectiu (s’ha de  portar aquesta quantitat  exacta). Gratuït per a famílies nombroses (s’ha d’acreditar) o canvi de domicili si no ha caducat el DNI actual.
 • Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent, expedida amb una antelació màxima de 6 mesos a la data de presentació de la sol·licitud i amb l'esment exprés que s'expedeix únicament als efectes d'obtenir aquest document.
 • Fotografia actual  en color (per a DNI)
 • Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on el sol·licitant tingui el seu domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional d'Identitat.
 • Si el sol·licitant sigui menor de 14 anys es farà lliurament del document en presència de la persona que tingui encomanada la pàtria potestat o la tutela.
 • Si és menor d'edat però major de 14 anys, haurà de recollir-ho personalment.

 

Els recordem que en cas d'urgència, per a l'obtenció o renovació del DNI, es pot sol licitar cita prèvia a la Policia Nacional per telèfon al 902 247 364 o bé per internet www.citapreviadnie.es

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies