Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 14/06/2021 | 15:01 h

NOTÍCIES

  • Cerquem un/a Arquitecte/a Tècnic/a pel nostre ajuntament

Cerquem un/a Arquitecte/a Tècnic/a mitjançant el sistema de concurs de mobilitat interadministrativa

9/8/2019

A partir de demà dissabte 10 d'agost les persones interessades en formar part de la convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a poden presentar la seva sol·licitud. Poden participar-hi les persones que siguin funcionaris o funcionàries de carrera d’alguna de les diferents administracions públiques i estar en possessió del títol acadèmic d’Arquitecte/a Tècnic/a.

En aquesta convocatòria d'una plaça d'Arquitecte/a Tècnic/a mitjançant el sistema de concurs de mobilitat interadministrativa és indispensable ser funcionari o funcionària de carrera d’alguna de les diferents administracions públiques, qualsevol que sigui la seva situació administrativa. A més la persona aspirant a ocupar la plaça haurà de pertànyer al subgrup de classificació A2 dels establerts a l’article 76 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant el qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; a més d'estar en possessió del títol acadèmic d’Arquitecte/a Tècnic/a i d'acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari/a de carrera en la mateixa categoria objecte d’aquesta provisió o, si escau, en una d'equiparada.

 

Els aspirants han de tenir el nivell de suficiència de català (C1, anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent i aportar el carnet de conduïr del tipus B.

 

El termini de presentació d’ofertes s'iniciarà demà dissabte 10 d'agost i finalitzarà el proper divendres 30 d'agost.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol·licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol·licitud es facilitarà a les dependencies municipals i en aquesta pàgina web.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública, fent clic aquí.

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies